Spotkanie z przedstawicielami ZUS

W dniu 14.11.2019 r. w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w klasach IV technikum: ekonomicznym, elektrycznym i informatycznym odbyły się zajęcia z przedstawicielkami #ZUS nt. Ubezpieczenia w ZUS, Emerytury zreformowanego systemu i Pracownicze Plany Kapitałowe. ??Uczniowie poznali swoje prawa i obowiązki, jakie ich czekają po zakończeniu szkoły?‍?.