Rozwiąż swoje problemy

Jeśli masz trudności w radzeniu sobie z emocjami lub  przejawiasz zachowania które chcesz zmienić,
pedagog szkolny proponuje krótkoterminową terapię poznawczo-behawioralną skoncentrowaną na rozwiązanie problemu. Na spotkanie zapraszamy we środy do gabinetu pedagoga na terenie szkoły. Umówić się można telefonicznie lub przez pocztę e-mail na konkretną godzinę.
W trakcie spotkania zachowane zostaną wszystkie środki ostrożności.

Pedagog ZS,
J.Meller-Rak