Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „Matematyczny wszechświat”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNO-PLASTYCZNYM pt. „Matematyczny wszechświat”.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II. Cele konkursu

  1. Popularyzacja matematyki.
  2. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego  myślenia.
  4. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

III. Rodzaj konkursu – konkurs bezpłatny

  1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i plastykę/sztukę.
  2. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.
  3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:   etap I – szkolny,  2. etap II – finał ogólnopolski.

IV. Zasady konkursu

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczny wszechświat”.

  1. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
  2. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się na nauczyciela matematyki.  Termin oddania pracy do 12 grudnia 2019 r.  Prace ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.

Więcej informacji na stronie: www.snm.edu.pl

NAGRODY – Najlepsza praca weźmie udział w II etapie konkursu

Za zajęcie  miejsc I, II , III w etapie szkolnym  – oceny z matematyki oraz plastyki.

POWODZENIA!

Zespół Matematyczny
Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie


OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „Matematyczny wszechświat”
Przewiń na górę