„Magiczna chemia”– cykl lekcji otwartych dla uczniów klasy VIII

Dnia 2.12.2019 w poniedziałek, odbyła się w naszej szkole pierwsza z cyklu lekcja otwarta z chemii dla uczniów klasy VIII.

Temat lekcji: Reakcja chemiczna kwasu z zasadą – zobojętnianie.

Pomysłodawca cyklu: Aleksandra Kwiek

Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Wieliczko-Kaczmarek, Aleksandra Kwiek

Naszymi gośćmi byli uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie oraz pani Agnieszka Przybylińska. 

Uczniowie wykonywali ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z przygotowaną kartą pracy, a przebieg ćwiczeń nadzorowali uczniowie – asystenci techniczni z klasy 2Ecd Technik analityk.

Jak widać na załączonych zdjęciach, nasi Goście byli zainteresowani i zaangażowani, a wykonanie ćwiczeń – rewelacyjne J J

Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotkę informacyjną dotyczącą kierunku technik analityk oraz perspektyw dalszej nauki i pracy.

Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy, że byliście z nami!!!

Następna magiczna lekcja z chemii już w styczniu!!! Zapraszamy !