Kurs strzelania oraz pierwszej pomocy

W dniu 09.05.2020 r. w Giżycku odbył się kurs dla prowadzących strzelanie w zakresie:

– strzelania pneumatycznego i kulowego sportowego,

– strzelania z broni centralnego zapłonu: pistolety, pistolety maszynowe, karabinki szturmowe,

– strzelania z broni śrutowej,

– udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

organizowany przez Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Oddział Ligi Obrony Kraju. W kursie wzięli uczniowie z naszej szkoły: J. Jakubiak, R. Krysiak i K. Nahorny.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali pozytywny wynik i uzyskali wyżej wymienione uprawnienia.

Serdecznie gratulujemy!

W. Adamczyk