Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

III Szkolny Konkurs „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI”

liczba pi

14 marca obchodzony jest światowy Dzień Liczby Pi.

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w III Szkolnym Konkursie „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • konkurs matematyczno- plastyczny „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI” (dalej zwany „Konkursem”) skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych.
 • organizatorem Konkursu jest Zespół Matematyczny Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

 II. CELE KONKURSU

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności matematycznych i artystycznych,
 • pobudzanie twórczego myślenia u uczniów,
 • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł.

III. ZASADY KONKURSU

 • konkurs jest bezpłatny jednoetapowy,
 • zadaniem konkursu będzie przedstawienie pomysłu na to jak można pokazać („zmaterializować”) liczbę Pi,
 • praca konkursowa może zostać przygotowana w formie:
  • prezentacji multimedialnej,
  • plakatu  formatu A2, A3,
  • zdjęcia A4,
  • utworu muzycznego 2 min,
  • wiersza zapisanego odręcznie lub maszynowo na kartce A4,
  • zawierające informacje, ciekawostki, historyjki, wykorzystanie, zastosowanie teoretyczne, praktyczne liczby Pi;
 • pracę można wykonać indywidualnie lub w zespole 2 -osobowym,
 • termin oddania prac do 1O marca 2020r. nauczycielom matematyki,
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.03.2020 r.

IV. JURY

Dwóch nauczycieli matematyki, nauczyciel informatyki, plastyki oraz języka polskiego.

 IV. NAGRODY:

Trzy najlepsze prace nagrodzone będą pamiątkowym dyplomem oraz cząstkową oceną celujący z matematyki za aktywność . Trzy wyróżnione prace – cząstkową oceną bardzo dobry z matematyki za aktywność.

Link do pobrania niniejszego regulaminu: klik.

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY SUKCESÓW,
Kętrzyn, luty 2020

III Szkolny Konkurs „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI”
Przewiń na górę