Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Przygotowanie do wyjazdu ERASMUS +

Przygotowanie do wyjazdu ERASMUS +

W dniach 22.03.2024 r. – 25.03.2024 r. pani dyrektor Barbara Groch brała udział w wizycie przygotowawczej przed wyjazdem uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe  w ramach projektu Erasmus+ 2023-1PL01-KA121-VET-000120302.

Głównym celem wizyty było bezpośrednie nawiązanie współpracy z organizacją  partnerską OLYMPIUS EDYCATION SERVICES z Grecji.

Podczas wizyty omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące organizacji praktyk zawodowych.

Wspólnie z partnerem przeanalizowano harmonogram pobytu uczniów, zapoznano się z bazą noclegową,  omówiono kwestie wyżywienia, doprecyzowano program praktyk oraz transport uczestników.

Drugim etapem wizyty było odwiedzenie pracodawców i poznanie miejsca praktyk zawodowych naszych uczniów.

Już 07.04.2024 r. grupa młodzieży wraz z opiekunami wyruszy do Grecji, aby rozpocząć swoje pierwsze praktyki zawodowe poza granicami kraju.


Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000120302, finansowany jest w ramach przyznanej akredytacji z Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna.

Przygotowanie do wyjazdu ERASMUS +
Przewiń na górę