Przemówienie Pani dyrektor ZS na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice

Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Trochę inaczej, trochę nietypowo, bez uroczystego apelu inaugurującego Nowy Rok Szkolny. Po wielu tygodniach nauki zdalnejwakacjach, w czasie których, mam nadzieję, nabraliście sił zapału do pracy, spotkamy się od 2 września 2020 r. w bezpośrednim kontakcie w salach lekcyjnych z planem przygotowanym w miarę możliwości tak, aby zespoły klasowe jak najmniej przemieszczały się między salami lekcyjnymi.

Wiem, że wielu z Was tęskniło już za szkołą, tak jak my nauczyciele za Wami.  1 września 2020 r. witamy w murach szkoły uczniów sześciu klas pierwszych, którzy spotkali się ze swoimi wychowawcami, poznali swój nowy zespół klasowy. Uczniowie klas programowo wyższych spotykają się dzisiaj ze swoimi wychowawcami na łączach komunikatorów. Ja niestety nie wszystkich mogę osobiście przywitać, ale przesyłam wszystkim serdeczne pozdrowienia mając nadzieję, że nie będziemy musieli w tym roku szkolnym pracować zdalnie, ale musimy być przygotowani na każdy wariant pracy.

Sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas wszystkich obowiązek przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wychowawcy zapoznają Was dzisiaj z Regulaminem pracy, który opracowaliśmy, żeby zwiększyć Wasze bezpieczeństwo. Apeluję o przestrzeganie przyjętych zasad. Dbajcie o zdrowie swoje i innych.

Drodzy uczniowie, Przed Wami rok wytężonej pracy, wielu zadań obowiązków, ale z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was, od Waszych postaw, motywacji do pracy, podejścia do obowiązku, jakim jest szkoła. My, nauczyciele, staramy się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę.

Chciałabym, aby najważniejszym zadaniem dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i osiągnięcie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada. Uczniom klas programowo najwyższych i tym, którzy w tym roku mają egzaminy zawodowe życzę systematycznej i rzetelnej pracy, której efektem będzie zdanie egzaminów na miarę Waszych możliwości.

Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów.

Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów i problemów, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi spokojnej i efektywnej pracy. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

Z pozdrowieniami,
Irena Krystyna Hadziewicz