Przemówienie na rozpoczęcie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice

Rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022. Trochę inaczej, trochę nietypowo, po raz drugi bez uroczystego apelu inaugurującego Nowy Rok Szkolny. Brak apelu uniemożliwia trwający remont sali gimnastycznej i obowiązujący reżim sanitarny, a warunki atmosferyczne uniemożliwiają zorganizowanie uroczystości na powietrzu. Po wielu tygodniach nauki zdalnej i wakacjach, w czasie których, mam nadzieję, nabraliście sił i zapału do pracy, spotkamy się od 1 września 2020r. w bezpośrednim kontakcie w salach lekcyjnych z obostrzeniami, o których poinformują Was wychowawcy.

W tym dniu, 1 września, nie możemy również zapomnieć o ważnych wydarzeniach historycznych i rocznicowych. Dzisiaj obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Oddajmy hołd walczącym za wolność naszej Ojczyzny. Wielu z nich oddało życie, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce.
Wiem, że wielu z Was tęskniło już za szkołą, tak jak my nauczyciele za Wami.

1 września 2020 r. witamy w murach szkoły uczniów sześciu klas pierwszych, którzy spotkali się ze swoimi wychowawcami, poznali swój nowy zespół klasowy. Ja niestety nie wszystkich mogę osobiście przywitać, ale przesyłam wszystkim serdeczne pozdrowienia mając nadzieję, że nie będziemy musieli w tym roku szkolnym pracować zdalnie, ale musimy być przygotowani na każdy wariant pracy.

Sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas wszystkich obowiązek przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wychowawcy zapoznają Was z obowiązującymi zasadami, których proszę bezwzględnie przestrzegać, żeby zwiększyć Wasze bezpieczeństwo. Apeluję o przestrzeganie przyjętych zasad, które nakładają obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych, tj. poza salami lekcyjnymi – rodzice/opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć swoje dzieci w maseczki i inne środki ochrony osobistej, a szkoła zadba o środki dezynfekcji rąk i sal lekcyjnych. Dbajcie o zdrowie swoje i innych. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z zaplanowaną akcją szczepień, które przeprowadzimy dla chętnych uczniów niepełnoletnich, pełnoletnich i innych dorosłych członków rodziny. Informacje uzyskacie już na pierwszym spotkaniu z wychowawcami.

Proszę o wykorzystanie możliwości zaszczepienia, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa lub łagodniejszego przejścia choroby, gdyby zarażenie nastąpiło. Rodziców informuję, że prawie wszyscy nauczyciele są już zaszczepieni dwoma dawkami. Drodzy uczniowie, Przed Wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków, ale z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was, od Waszych postaw, motywacji do pracy, podejścia do obowiązku, jakim jest szkoła. My, nauczyciele, staramy się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę.

Chciałabym, aby najważniejszym zadaniem dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada. Uczniom klas programowo najwyższych i tym, którzy w tym roku mają egzaminy zawodowe życzę systematycznej i rzetelnej pracy, której efektem będzie zdanie egzaminów na miarę Waszych możliwości.

W tym roku szkolnym oprócz nauki oferujemy uczniom Liceum Ogólnokształcącego już na przełomie września/października 2021 wyjazd do Grecji w ramach programu ERASMUS, a uczniowie Technikum będą mogli realizować praktyki zawodowe w Grecji również w ramach programu ERASMUS. Proszę pytać swoich wychowawców o proces rekrutacyjny na te wyjazdy.

Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie sukces. Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów i problemów, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi spokojnej i efektywnej pracy. Rodzicom – zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

Irena Krystyna Hadziewicz
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Marii Curie Skłodowskiej