Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

PRIMUS INTER PARES – sprawozdanie 2024

Ogólnopolskie Zawody Techniczne - logo_primus.png

6 uczniów ZS w okresie styczeń – marzec 2024 brało udział w Ogólnopolskich Zawodach Technicznych PRIMUS INTER PARES organizowanych przez Zespół Szkół Łączności w Gdańsku.

Zawody PRIMUS INTER PARES to elitarna rywalizacja umożliwiająca zdobycie indeksu na Politechnikę Gdańską i wiele innych, cennych nagród pieniężnych! To także trzyetapowe zawody techniczne w obszarach: automatyka + robotyka oraz informatyka + programowanie.

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach:

  • w branży automatyka i robotyka,
  • lub informatyka i programowanie.

Do konkursu wytypowane zostały 2 drużyny:

  • Woły i Dziki – M.Wołowiec (3Te), K.Dziczek (3Te) i Ł.Żyszkiewicz (2Te)
  • oraz drużyna reprezentowana przez: A. Gomulickiego (4Tb), K.Dwornika (3Tb) i A.Kustrę (3Tb).

Etap pierwszy (zdalny test teoretyczny) miał miejsce 25 stycznia 2024 o godzinie 12:00. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań.

29 stycznia 2024 nastąpiło ogłoszenie wyników zawodów etapu I oraz przedstawienie drużyn, które zdały test teoretyczny na poziomie 50% i tym samym zakwalifikowały się do etapu II.

Do etapu II przeszło 19 spośród 94 drużyn, w tym drużyna Woły i Dziki!

—–

Etap drugi rozpoczął się 29 stycznia 2024. I polegał na przesłaniu prac z rozwiązanym zadaniem na adres e-mail Organizatora konkursu.

Zadanie etapu II w załączeniu – https://zt.zsl.gda.pl/pliki/etap2/zadanie_etap2_IiP

Nasza drużyna musiała również zaprezentować wykonaną pracę zdalnie poprzez platformę Ms Teams w dniu 7 marca 2024. Prezentacja poszła doskonale 😊

Wyniki etapu II – https://zt.zsl.gda.pl/pliki/etap2/wyniki_etap2_IiP

….

Niestety nie udało się dostać do zawodów finałowych w etapie trzecim.

Zawody dostarczyły naszym uczniom dużo zawodowego doświadczenia. Pozwoliły spojrzeć na projekt pod kątem współpracy w grupie. I z całą pewnością umożliwią wzbogacenie portfolio programisty przyszłym absolwentom ZS.

Podkreślić należy, iż Mariusz, Krystian i Łukasz aplikację napisali w 100% samodzielnie poświęcając jej wiele godzin czasu wolnego. Regulamin zabraniał konsultacji z nauczycielami, czego skrupulatnie się stosowali.

Opiekunem drużyny był Pan Grzegorz Nowicki.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://zawodytechniczne.zsl.gda.pl/

Poziom zawodów był bardzo wysoki. Tym bardziej serdecznie gratuluję Wam panowie ogromnego sukcesu!

Sławomir Duczek

PRIMUS INTER PARES – sprawozdanie 2024
Przewiń na górę