Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Olimpiada Informatyczna 2023

Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Fundacja Rozwoju Informatyki zapraszają uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej!

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają Uczniów Państwa Szkoły do startu w XXXI Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Honorowym patronatem Olimpiadę objął Minister Cyfryzacji, a partnerem strategicznym jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. 

Olimpiada przeznaczona jest dla uzdolnionych informatycznie uczniów szkół ponadpodstawowych i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie. W Olimpiadzie mogą także startować uczniowie szkół podstawowych.

Prosimy o pomoc w dotarciu do uczniów i zachęceniu ich do startu w Olimpiadzie. Przygotowaliśmy plakat Olimpiady, który można pobrać na naszej stronie pod adresem: https://www.oi.edu.pl/static/attachment/20230927/plakat_31olimpiada_informatyczna282.pdf. Będziemy wdzięczni za wydrukowanie i wywieszenie w Państwa Szkole plakatu zachęcającego uczniów do startu w zawodach, zawierającego terminarz zawodów oraz informacje o nagrodach i wyróżnieniach przysługujących najlepszym uczestnikom. 

Uprzejmie prosimy o wywieszenie plakatów także w tych szkołach, w których nie ma zajęć z informatyki, gdyż, jak wiemy z doświadczenia, wielu młodych entuzjastów informatyki chciałoby wziąć udział w Olimpiadzie (niezależnie od profilu szkoły), a załączony plakat jest jednym z podstawowych sposobów informowania młodzieży o rozpoczynających się zawodach. 

Zawody I stopnia Olimpiady rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i potrwają do 20 listopada 2023 r. Zawody Olimpiady są indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (oraz młodsi). Rejestracja na zawody I stopnia jest otwarta w Systemie Internetowym Olimpiady. Uczniowie sami dokonują rejestracji w Systemie. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz startu w zawodach dostępne są na stronie https://www.oi.edu.pl/l/jak_zaczac/.
W zakładce „XXXI OI”, w folderze „Przepisy”, dostępna jest dokumentacja Olimpiady Informatycznej, w tym: Zasady organizacji zawodów, Ustalenia techniczne oraz pełny Regulamin Olimpiady. Uczniowie w momencie zapisania się na zawody są zobowiązani zapoznać się z tymi dokumentami. 

Zachęcamy wszystkich uczniów chcących wziąć udział w XXXI Olimpiadzie Informatycznej do obejrzenia dwóch webinariów, które przygotowujemy z myślą o tych, którzy rozpoczynają swoją informatyczną przygodę:

  1. Webinarium nr 1 pt.: “Jak wziąć udział w Olimpiadzie Informatycznej” odbędzie się w czwartek 19 października o godzinie 19:00. 
  2. Webinarium nr 2 pt.: “Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej?” odbędzie się w piątek 20 października o godzinie 19:00. W trakcie tego spotkania prześledzimy sposób rozwiązywania zadań na przykładzie zadania “Kolorowy wąż” z I etapu XXX OI, które jest dostępne tutaj

Oba webinaria będą prowadzone na naszym kanale YouTube

Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie szkopul.edu.pl.
Omówienia zadań z pierwszych 23 edycji Olimpiady można znaleźć w naszych niebieskich książeczkach, które są do pobrania w formie pdf na naszej stronie pod adresem https://oi.edu.pl/l/40/, zadania z ostatnich edycji w formie webinariów znajdują się na naszym YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf.
Zachęcamy uczniów do przygotowywania się do zawodów z wykorzystaniem naszych omówień i testowania swoich rozwiązań w serwisie Szkopuł. 

Treści zadań z I etapu udostępnione są na naszej stronie https://www.oi.edu.pl/ oraz w Systemie Internetowym Olimpiady. 

W przypadku uczniów, którzy nie posługują się biegle językiem polskim, będzie możliwość kontaktu z organizatorami w języku angielskim. 

Na laureatów czekają wysokie stypendia z Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, fundowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy. Na finalistów czekają nagrody, a dla wszystkich uczestników zawodów III stopnia, którzy nie uczęszczają w tym roku do klasy maturalnej, organizujemy bezpłatny Obóz Naukowo-Treningowy, na którym pod okiem wykwalifikowanej kadry będą szkolić swoje umiejętności informatyczne i przygotowywać się do startu w następnych edycjach Olimpiady.

Liczymy na owocną współpracę i życzymy Uczniom przystępującym do Olimpiady sukcesów w zawodach! 

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Informatycznej
prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski

Olimpiada Informatyczna 2023
Przewiń na górę