Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce

Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce

Uczennica A. Scheiba reprezentuje naszą Szkołę oraz Powiat Kętrzyński w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4 lipca brała udział w podsumowaniu inicjatywy

,Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce

pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego, zorganizowanej przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy.

Na spotkaniu zostały wypracowane rekomendacje w formie dziewięciu głównych postulatów odnośnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem parlamentarzystów różnych opcji politycznych, ponieważ problemy zdrowia psychicznego młodzieży są szczególnie ważne po pandemii i w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Anastasia brała czynny udział w kilku panelach tematycznych. Materiały wypracowane przez młodzież pomogą naszym przedstawicielom w Parlamencie RP w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce.

Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce
Przewiń na górę