Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego – rekrutacja

promocja spotkanie

Drodzy uczniowie!

Zapraszamy chętnych, aktywnych uczniów do reprezentowania naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Powiatu Kętrzyńskiego.

W tym celu należy zgłosić swoją kandydaturę, zebrać głosy poparcia i wystartować w wyborach. Wybory zostaną przeprowadzone w  naszej szkole dnia 20 października 2021 r.

Zespołowi Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej przysługują trzy mandaty.

Kandydatury można zgłaszać do 13 pażdziernika 2021 r.

Do zadań Młodzieżowej Rady Powiatu należy:

  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
  • udział w opracowaniu dokumentów strategicznych powiatu na rzecz młodzieży;
  • monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych powiatu na rzecz młodzieży;
  • podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez Radę Powiatu;

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do biblioteki szkolnej – do pani Magdaleny Smólnik lub pani Aleksandry Michałowskiej. Tam uzyskacie pomoc i dodatkowe informacje.

Zapraszamy!

Samorząd Uczniowski