Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Matura 2023 informacje

tablica_black_matura4

Komunikat o harmonogramie egzaminów 2023r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023r.

Komunikat w sprawie listy  jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023r.

Matura 2023 informacje
Przewiń na górę