Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

MAPY MENTALNE NA JĘZYKU POLSKIM

Uczniowie klas drugich w tym miesiącu szczególnie dużo uwagi i czasu poświęcili analizie i interpretacji utworów Jana Kochanowskiego. Aby podsumować zdobytą wiedzę i umiejętności, pod kierunkiem p. Justyny Baluta, tworzyli mapy myśli na temat: „Świat myśli Jana Kochanowskiego utrwalony w pieśniach” oraz „Kryzys światopoglądowy poety – ojca”. Oto efekty naszej pracy….


Autorom prac dziękuję za zaangażowanie i kreatywne podejście do problemu:)
JB

MAPY MENTALNE NA JĘZYKU POLSKIM
Przewiń na górę