Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Konstytucja 3 maja – ciekawostki

Święto Konstytucji 3 Maja obrazek
Święto Konstytucji 3 Maja obrazek
  • Większość sygnatariuszy Konstytucji 3 maja była wolnomularzami. Do lóż wolnomularskich należeli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Kazimierz Nestor Sapieha i Prymas Michał Poniatowski.
  • W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja król Stanisław August Poniatowski na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego UW nieopodal Łazienek wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni Opatrzności Bożej – jako daru dziękczynnego. Kiedy jednak uroczystość się rozpoczęła, pogoda gwałtownie się pogorszyła i zaczął wiać bardzo porywisty wiatr. Uznano to za złą wróżbę i najwyraźniej słusznie, bo mniej więcej w tym czasie zaczęła się już zawiązywać konfederacja targowicka. Konstytucja została obalona po 14 miesiącach od jej uchwalenia.
  • Oryginał Konstytucja 3 maja przechowywano w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich w Wilanowie. W latach 70. XIX wieku archiwum trafiło do Krzeszowic pod Krakowem, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Znajdują się tam trzy oryginalne rękopisy dokumentu. Należy pamiętać, że oryginalne rękopisy Konstytucji nie są zebrane w osobnej księdze, lecz stanowią część dokumentów z epoki, takich jak księga Metryki Litewskiej, księga Archiwum Publicznego Potockich i księga Archiwum Sejmu Czteroletniego.

Źródło: https://radiopogoda.pl/konstytucja-3-maja-jakiej-nie-znasz-ciekawostki-i-fakty-historyczne

Konstytucja 3 maja – ciekawostki
Przewiń na górę