Info dla zdających EZ zima i lato 2021

Informacje dla uczniów i absolwentów zdających egzaminy kwalifikacyjne w sesji: zima 2021

  1. Termin ogłoszenia wyników 31 marca 2021 r. – informacja w szkole
  2. Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających zdane kwalifikacje – 31 marca 2021r.
  3. Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających zadane wszystkie kwalifikacje w zawodzie (klasy IV i absolwenci) – 28 maja 2021r. – Odbiór w sekretariacie szkoły.

Informacje dla uczniów i absolwentów zdających egzaminy kwalifikacyjne w sesji: lato 2021

  1. Termin składania deklaracji 31 stycznia 2021 r. (u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły)
  2. Termin składania deklaracji dla poprawiających sesję zima 2021 do 7 kwietnia 2021 (zgłaszać się do sekretariatu szkoły lub przez dziennik do pani Iwony Bryś)
  3. Termin ogłoszenia wyników 31 sierpnia 2021 r. – informacja w szkole
  4. Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających zdane kwalifikacje – 31 sierpnia  2021r.