II Edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Z pamiętnika mojego smartfona” 2021

smarfton zdjęcie tory

Szanowni Państwo,

Zapraszamy uczniów Państwa Szkoły, Placówki do udziału w drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Z pamiętnika mojego smartfona” 2021. Wszystkim, a zwłaszcza młodym ludziom towarzyszą dzisiaj smartfony. Robią oni zdjęcia przyrodzie, architekturze, wodzie, zwierzętom, wschodom i zachodom słońca. Urządzenia przechowują w swojej pamięci najpiękniejsze wspomnienia i wiele niesamowitych obrazów. Dlatego też zachęcamy młodzież do zaprezentowania własnej twórczości fotograficznej w naszym konkursie.

W załączniku przesyłamy regulamin konkursu oraz druk karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Z pozdrowieniami
Młodzieżowy Dom Kultury
im Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim
Organizator konkursu