FRRED – Podaruj 1% swojej szkole

RODZICU, PODARUJ 1% NASZEJ SZKOLE!

Szanowni Państwo!

Już wiecie, że nasza szkoła uczestniczy w projekcie Fundacji na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej (FRRED) pn. „Podaruj 1% swojej szkole”.

To dla nas możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy na realizację potrzeb naszej szkoły i uczniów. Jednak nic nie uda się bez Waszej pomocy, dlatego jeszcze raz prosimy o osobiste zaangażowanie w działania na rzecz naszej szkolnej wspólnoty.

Jak przekazać 1% naszej szkole? ZOBACZ, TO BARDZO PROSTE!

Aby przekazać 1% rocznego podatku w zeznaniu PIT w części “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, należy:

  • Podać numer KRS Fundacji FRRED 0000327624. Nie podajemy nazwy Fundacji – wystarczy sam KRS.
  • W rubryce „Wnioskowana kwota” podać kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może ona przekraczać 1% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  • Koniecznie wypełnić rubrykę “DODATKOWE INFORMACJE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”, podając w niej nazwę NASZEJ SZKOŁY.
  • Zaakceptować i wysłać zeznanie.

Przekazując 1% z własnego PIT, nie tracisz, ani nie dopłacasz dodatkowo ani złotówki – przekazujesz jedynie kwotę, którą i tak musisz oddać na rzecz Skarbu Państwa.

Pamiętaj, prawidłowe podanie numeru KRS Fundacji FRRED, wraz ze wskazaniem celu szczegółowego – konkretnej szkoły i złożenie zeznania PIT w odpowiednim terminie warunkuje przekazanie naszej szkole środków z 1% podatku.

TO NASZ CEL!

Do udziału w projekcie zachęciło nas to, że Fundacja FRRED gwarantuje wykorzystanie 100% podarowanych na rzecz naszej szkoły środków, na realizację wskazanych przez nas potrzeb.

Liczymy NA WAS!

Dzięki udziałowi w projekcie pomocowym Fundacji FRRED i przekazaniu przez Was naszej szkole 1% podatku możemy wspólnie szybko i łatwo zacząć realizować szkolne marzenia – o nowoczesnym sprzęcie do szkolnych pracowni, zwiększyć szansę na rozwój talentu Waszego dziecka, a tym dać ofiarować mu lepszą przyszłość.

FUNDACJA FRRED OD LAT WSPIERA EDUKACJĘ

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej (FRRED) www.freed.eu koncentruje się na wspomaganiu oraz rozwoju procesu edukacyjnego. Jej celem jest promocja oraz wdrażanie zintegrowanych, kompleksowych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych z zakresu rozwijania umiejętności oraz kompetencji uczenia się.

Działa wielopłaszczyznowo. Przekazuje środki i sprzęt do szkolnych pracowni tematycznych, które służą efektywnej edukacji dzieci i młodzieży. Realizuje dla nich warsztaty edukacyjne w oparciu o nowatorskie programy edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz szybkość uczenia się. Wspomaga rodziców i nauczycieli – przeprowadza szkolenia, pracuje z nimi, aby budować ich kompetencje, autorytet i wrażliwość na potrzeby najmłodszych.

Dołączamy ulotkę, w której znajdziecie wszystkie informacje na temat projektu „Podaruj 1% swojej szkole”.

Chętnie służymy pomocą, w razie pytań.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE!