Dzień Języka Ojczystego

Jesteśmy wyjątkowi! Jesteśmy ą-ę!

Już od dwudziestu dwóch lat 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO, aby upamiętnić wydarzenia, które rozegrały się w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Założeniem tego święta jest ochrona różnorodności językowej świata. Jak podaje ONZ, od 1950 r. zanikło na świecie 250 języków.

Czy wiecie, że polski alfabet powstał na bazie łacińskiego, ale dziewięciu polskich liter nie znajdziemy w żadnym innym alfabecie? Do takich wyjątkowych polskich znaków należą „ą” i „ę”. W 2013 r. z inicjatywy Rady Języka Polskiego ruszyła kampania społeczna „Język polski jest ą-ę”, którą wspiera prof. Jerzy Bralczyk – wybitny językoznawca.

Realia zdalnego nauczania i pośpiech spowodowały, że często zapominamy o stosowaniu znaków diakrytycznych. Szkoda…

Pamiętajcie! Jesteśmy „ą-ę”, jesteśmy wyjątkowi!