Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Cykl zajęć kulturowych dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Grecji

Cykl zajęć kulturowych

13.03.2024, 20.03.2024, 25.03.2024 i 26.03.202 pan Marek Kułak przeprowadził cykl zajęć kulturowych dla uczniów naszej szkoły wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Grecji.

Poza wiedzą na temat kraju, który będzie gościł naszych reprezentantów, pan Marek w przekazał również wiele cennych i interesujących informacji związanych z samą organizacją wyjazdu.

26.03.2024 nauczyciel zaprosił również pilota, który będzie towarzyszył grupie podczas wyjazdu, panią Paulinę Kubacką, która bardzo ciekawie i szczegółowo opowiedziała uczestnikom wyjazdu co ich czeka.


ERASMUS Grecja mobilność uczniów logo

Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000120302, finansowany jest w ramach przyznanej akredytacji z Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna.

Cykl zajęć kulturowych dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Grecji
Przewiń na górę