Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

1-7 grudnia Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony w pierwszym tygodniu grudnia zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w od 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony w pierwszym tygodniu grudnia zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w od 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.

1-7 grudnia Europejski Tydzień Autyzmu
1-7 grudnia Europejski Tydzień Autyzmu

Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tą chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoba,
u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się
i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby.

Autyzm to nie choroba, to inny sposób myślenia i postrzegania świata. Wymaga zrozumienia i akceptacji.

Ewa Jorka-Wysokowicz,
psycholog szkolny

1-7 grudnia Europejski Tydzień Autyzmu
Przewiń na górę