Rada rodziców

Rada Rodziców jest jednym z czterech organów szkoły:

RR reprezentowana jest przez rodziców i prawnych opiekunów uczniów danej szkoły. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu (rodzic/opiekun prawny) z każdego oddziału klasowego. Wybory do RR przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w głosowaniu tajnym.

Skład RR w roku szkolnym 2019/2020:

 • I P LO – K. Pupek,
 • I Gac LO – I. Lewkowicz,
 • II Ecd – B. Ćwiklińska,
 • IV Ea – B. Czelińska,
 • II Eb – A. Czerwińska,
 • I Td – B. Plidka,
 • I Ebd – R. Hryniewicki,
 • III Lad – A. Dziemiańczyk,
 • II Lcm – D. Okuszko,
 • III Eab – J. Nagelska,
 • 4 Eb – K. Predko,
 • III Ecd – R. Ledzińska,
 • I Tac – J. Bielak,
 • III Eb – K. Ścibek,
 • I Eac – H. Grochal,
 • II Eab – T. Rutkowski,
 • I Tb1 – B. Dymańska.

RR jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Składki na radę rodziców nie są obowiązkowe. Z pieniędzy mogą korzystać wszyscy uczniowie, nie tylko ci, których rodzice uiścili składkę.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Rady Rodziców znajdą Państwo na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności warto zapoznać się z umieszczonym na w/w stronie poradnikiem „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”.