Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021

– pobierz dokument –

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 (ze  zm.)

Dopuszczam do użytku szkolnego zestaw programów nauczania SZPN/2020

L.p.Zajęcia edukacyjneTytuł programu

Wydawnictwo-AutorNr programu zatwierdzonego przez MENNr w SZPNObowiązuje w klasach
 1.Język polskiPonad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.Barbara Łabęcka NOWA ERA  klasy LO i Technikum
2.HistoriaPoznać przeszłość . Wiek XX. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnychMarek Jekel NOWA ERA II Technikum
 3.Historia Zrozumieć przeszłość Program nauczania do historii, zakres rozszerzony, dla liceum ogólnokształcącego i technikum  Robert Śniegocki NOWA ERA  III d LO
 4.Historia i społeczeństwoPoznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok  Liceum ogólnokształcące i technikum  Katarzyna Panimasz Nowa Era  III c, e LO III Technikum
5.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III. 0 dla III etapu edukacyjnego; w zakresie rozszerzonym na podbudowie wymagań III. 1 dla trzeciego etapu edukacyjnego przeznaczony dla LO i TechnikumMaria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka-Cicha, PEARSON  III Technikum III LO
 6.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego III etap edukacyjny, poziom B1+/B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi; poziom III.1.P – na podbudowie wymagań szkoły podstawowej Program nauczania języka angielskiego III etap edukacyjny, poziom B2+/C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi; poziom III.1.R – na podbudowie wymagań szkoły podstawowejAnna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska PEARSON

  II LO II Technikum IV Technikum
7.Język niemieckiProgram nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych – kurs podstawowyAnna Jaroszewska          NOWA ERA  II-III LO i
II-IV Technikum
8.Język rosyjskiProgram nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych – kurs podstawowy.Agata Buchowiecka – Fudała   PWN  klasy II,III,IV
9.MatematykaMatematyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.Dorota Ponczek, NOWA ERA  II,III LO,  II-IV  Technikum
10.FizykaProgram nauczania do podręcznika „Z fizyką w przyszłość” zakres rozszerzonyMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach,  Zamkor  klasy drugie i trzecie
 11.BiologiaBiologia na czasie 1,2. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonymUrszula Poziomek. Nowa Era   III ce LO
12.GeografiaOblicza geografii. Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnejEwa Maria Tuz  Nowa Era  IIIc Tek, III c LO IV c Tek
 13.ChemiaProgram nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikumMaria Litwin, Szarota Styka-Wlazło NOWA ERA 

  II , III Tan
 14.Analiza chemicznaProgram nauczania analizy chemicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. 1

Agnieszka Wieliczko – Kaczmarek   
 15.PrzyrodaPrzyroda. Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnychEwa Jakubowska, Marek Kaczmarczyk, Janusz Mrzigod, Ewa Maria Tuz. Nowa Era  II a
III a LO, III d LO
 16.InformatykaInformatyka. Program nauczania IV etap edukacyjny – zakres rozszerzonyRomualda Laskowska Ośrodek Rozwoju Edukacji  II, III, IV technik informatyk
17.Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowyAntonina Telicka – Bonecka, Jarosław Bonecki OPERON  II c Tek
 18.Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzonyAntonina Telicka – Bonecka, Jarosław Bonecki OPERON  II ac LO
III ad LO
19.ReligiaŚwiadek ChrystusaKomisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiAZ – 4 – 01/10 klasy II- III LO
20.ReligiaŚwiadek ChrystusaKomisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiAZ – 6 – 01/10 klasy II – IV Technikum
21. Edukacja dla bezpieczeństwaRozszerzony program z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy mundurowejMariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek  II LO mundurowa – bezpieczeństwo narodowe
 22.Wychowanie fizyczneZdrowie Sport  RekreacjaUrszula Kierczak  klasy II – III LO i Technikum
 23.Wychowanie fizyczneProgram nauczania z wychowania fizycznego dla klasy mundurowej – bezpieczeństwo narodoweUrszula Kierczak  II, III  LO mundurowa – bezpieczeństwo narodowe
24.Podstawy przedsiębiorczościOdkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.Jolanta Kijakowska OPERON  II Technikum
25.Wychowanie do życia w rodzinieWychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Teresa Król, Maria Ryś
Wydawnictwo Rubikon

DKW-4015-22/01 klasy LO i Technikum
 26.EtykaEtyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnychPaweł Kołodziński  klasy LO i Technikum
 27.Ekonomia w praktyceEkonomia przedmiot uzupełniający. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnychJolanta Kijakowska  II c LO
28.Technik informatykProgram nauczania dla zawodu Technik Informatyk Z. Sobór, S. Torbus    351203 Technik informatyk
 29.Technik elektrykProgram nauczania dla zawodu technik elektryk,311303 o strukturze przedmiotowej  Agnieszka Ambrożejczyk-Langer, Maria Krogulec-Soowiec, Zbigniew Zalas,    Mariusz Zynger  Technik informatyk
 30.Technik ekonomistaProgram nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403 o strukturze przedmiotowej  Edyta Kozieł, Barbara Smoleńska, Danuta Ślęzak  Technik ekonomista
 31.Technik analitykProgram nauczania dla zawodu technik analityk 311102  o strukturze przedmiotowej

   
Lucyna Brodziak, Anna Wisła – Świder 1  Technik analityk
 32.Szkolenie paramilitarne i specjalistyczneProgram nauczania szkolenia paramilitarnego i specjalistycznegoWiesław Adamczyk, Urszula Baraniecka, Karol Fąderski  II, III LO klasa mundurowa
 33.Psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowychPsychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych zakres podstawowyEwa Misterska  II, III LO klasa mundurowa
 34.IPETIndywidualny Program Edukacyjno TerapeutycznyZespół nauczycieli uczących   

Szkolny Zestaw Programów Nauczania  dla szkól ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 (ze  zm.)

Dopuszczam do użytku szkolnego zestaw programów nauczania SZPN/2019

L.p.Zajęcia edukacyjneTytuł programuWydawnictwo-AutorNr w SZPNObowiązuje w klasach
 1.Język polskiPonad słowami – program nauczania języka polskiego w LO i technikum od roku szkolnego 2019/20    Nowa Era – Barbara Łabęcka W klasie I LO i technikum
2.HistoriaZrozumieć przeszłość – zakres podstawowy i rozszerzonyNowa Era- Robert Śniegocki W klasie I LO i technikum
3.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego III etap edukacyjny, poziom B1+/B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi; poziom III.1.P – na podbudowie wymagań szkoły podstawowej    Program nauczania języka angielskiego III etap edukacyjny, poziom B2+/C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi; poziom III.1.R – na podbudowie wymagań szkoły podstawowej   Pearson -Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska     Pearson- Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska         W klasie I LO i technikum
4.Język niemieckiProgram nauczania języka niemieckiegoNowa Era – Emilia Podpora-Polit W klasie I LO i technikum
5.Język rosyjskiProgram nauczania języka rosyjskiegoPWN- Agata Buchowiecka-Fudała W klasie I LO i technikum
6.MatematykaMATeMAtyka – program nauczania matematyki dla liceum/technikum w zakresie podstawowym  i rozszerzonymNowa Era – Dorota Ponczek W klasie I LO i technikum
7.FizykaProgram nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej – zakres podstawowy   Program nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej – zakres podstawowyWSIP – Witold Potesiuk, Ludwik Lechman, Grzegorz Wojewoda   WSiP – Maciej Fiałkowski, Barbara Sagnowska, Jadwiga Selen   W klasie I LO     I  technikum
8.BiologiaBiologia na czasie   Biologia na czasieNowa Era – Katarzyna Kłosowska – zakres podstawowy Nowa Era- Urszula Poziomek – zakres rozszerzony W klasie I LO i technikum
9.GeografiaOblicza geografii – program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikumNowa Era – Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Maria Tuz W klasie I LO i technikum
10.ChemiaProgram nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum i technikum   Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikumNowa Era – Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigd, Janusz Mrzigd   Nowa Era – Maria Litwin i Szaroty Styki-Wlazło W klasie I LO i technikum
11.InformatykaProgram nauczania informatyki w zakresie podstawowym i rozszerzonymNowa Era W klasie I LO     i  technikum
     12.Wiedza o społeczeństwieProgram nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum i technikum w zakresi e podstawowym i rozszerzonym Program naeNowa Era W klasie I LO i technikum
13.Plastyka   W klasie I LO      i  technikum
14.ReligiaProgram nauczania religiiKomisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski W klasie I LO      i technikum
15.Edukacja dla bezpieczeństwaProgram nauczania edukacji dla bezpieczeństwaOperon – Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński W klasie I LO i technikum
16.Wychowanie fizyczneZdrowie sportu i rekreacji – program nauczania wychowania fizycznegoWSiP – Urszula Kierczak W klasie I LO i technikum
17.Wychowanie do życia w rodzinie   W klasie I LO i technikum
18.Etyka     W klasie I LO i technikum
19.Technik informatykProgram nauczania dla zawodu technik informatyk   351203WSiP – Krzysztof Pytel Technik informatyk
20.Technik elektrykProgram nauczania dla zawodu technik elektryk,311303 o strukturze przedmiotowejAgnieszka Ambrożejczyk-Langer, Maria Krogulec-Soowiec, Zbigniew Zalas, Mariusz Zynger Technik elektryk
21.Technik ekonomistaProgram nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403 o strukturze przedmiotowej  Edyta Kozieł, Barbara Smoleńska, Danuta Ślęzak Technik ekonomista
22.Technik analitykProgram nauczania dla zawodu technik analityk 311303  o strukturze przedmiotowej  Lucyna Brodziak, Anna Wisła – Świder Technik analityk
23.Szkolenie paramilitarne i specjalistyczneProgram nauczania szkolenia paramilitarnego i specjalistycznego dla klas mundurowych-bezpieczeństwo narodoweWiesław Adamczyk, Urszula Baraniecka, Karol Fąderski I LO klasa mundurowa-bezpieczeństwo narodowe
24.Psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowychPsychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych zakres podstawowyEwa Misterska I  LO klasa mundurowa
25.

26.

IPET

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny


   

Zespół nauczycieli uczących

25.

26.
W klasie I LO i technikum

W klasie I LO i technikum

Oddziały ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące:

  • IIa, III a LO – klasa językowo – medialna
  • III b LO – klasa matematyczno – informatyczna (politechniczna)
  • IIc, III c LO – klasa matematyczno – geograficzna (biznesowo – menadżerska)
  • II m, III m LO – klasa  mundurowa – bezpieczeństwo narodowe                                        

Technikum:

  • IIa, IIIa, IVa – technikum elektryczne
  • IIb, III b, IV b – technikum informatyczne
  • IIc, III c,  IV c – technikum ekonomiczne
  • II d , III d, IV d – technikum analityczne