W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym
temat: „W młodych sercach… niepodległość” (patriotyzm widziany oczami młodzieży).
Celem konkursu jest edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości, idei niepodległości i tradycji narodowych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu w formacie A4, A3 lub A2 i wykonanej dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną.
Do każdej pracy powinna być dołączona informacja z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasa.

Termin składania prac do 15.X.2018,
sala nr 9 lub 101.
Na zwycięzców czekają nagrody!!!