Uchwała dotycząca przerw między lekcjami

(skrócenie przerw)

Uchwała dotycząca przerw między lekcjami
Regulamin dziennika elektronicznego Vulcan
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 17.10.2018 r.

w sprawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie zmian do regulaminu wewnątrzszkolnego oceniania

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie korzystania
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2. z dnia 20.09.2017 r.

w sprawie zmian do regulaminu
wewnątrzszkolnego oceniania

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1. z dnia 20.09.2017 r.

w zakresie organizowania wolontariatu

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2017 r.

 sprawie zmian do Regulaminu Wewnątrzszkolnego
Oceniania, stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu
Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.