Język polski, wiedza o kulturze, film jako tekst kultury