kliknij na baner

Informacje rekrutacyjne

Załącznik nr 2 do protokołów na rok szk. 2017/2018
Kierunki klas na rok szkolny 2017/2018
Liceum Ogólnokształcące
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
Ogólnokształcąca1.j. angielski
2.j. niemiecki lub rosyjski
matematyka
informatyka
fizyka
geografia
biologia
chemia
język polski
język angielski
historia
WOS

Wybór maksymalnie 3 przedmiotów z podanej listy
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
przyroda
ekonomia w praktyce
film jako tekst kultury
analiza chemiczna

Przedmioty uzupełniające w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych
Kierunki studiów w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych:
Przedmioty przyrodnicze (geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka): studia techniczne, informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, ETI (elektronika, telekomunikacja, informatyka), budownictwo, architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji,
ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, medycyna, weterynaria, farmacja, biotechnologia, chemia budowlana, inżynieria materiałowa.

Przedmioty humanistyczne (język polski, język angielski, historia, WOS): prawo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, mediacja społeczna, filologia polska, kierunki filologiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, mediacja społeczna, pedagogika
Mundurowa-bezpieczeństwo narodowe1..j. angielski
2. j. niemiecki lub rosyjski
Matematyka
WOS
geografia
historia i społeczeństwo
szkolenie paramilitarne
psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych
Będzie realizowana innowacja pedagogiczna.
Ukończenie klasy daje szerokie możliwości wyboru studiów wyższych:
uczelnie wojskowe
policyjne,
prawo,
politologia,
socjologia,
bezpieczeństwo narodowe,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie kryzysowe
Technikum
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
Technik ekonomista
(Tek)
1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
geografia
historia i społeczeństwoBędzie realizowana innowacja pedagogiczna: zarządzanie i księgowość w przedsiębiorstwie
kierunki studiów: rachunkowość i finanse, ekonomia i zarządzanie
Technik elektryk (TE)1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwokierunki studiów: automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika
Technik informatyk
(TI)
1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
informatyka
historia i społeczeństwokierunki studiów: informatyka, bankowość, architektura systemów programowych, inżynieria oprogramowania, technologie informatyczne w zarządzaniu, ETI
(elektronika, telekomunikacja, informatyka), teleinformatyka
Technik analityk (Tan)1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
biologia
chemia
historia i społeczeństwoKierunki studiów: medyczne: lekarskie, stomatologia, farmaceutyczne;
ochrona środowiska, technologia żywienia, chemia.
Praca bezpośrednio po szkole:
w laboratoriach przemysłowych
laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa
laboratoriach środowiskowych
laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego
laboratoriach klinicznych
SANEPID

Etapy rekrutacji do szkoły

 1. Od 4.05 do 9.06. 2017 roku wypełnienie i złożenie podania o przyjęcie do szkoły.
  Podanie można wypełnić:
  – poprzez Internet (formularz na naszej stronie: www.zs.ketrzyn.pl) , wydrukować i dostarczyć do szkoły
  – w wersji papierowej (wzór podania dostępny jest w sekretariacie szkoły) i złożenie go w sekretariacie.
 2. Od 23.06 do 27.06. godz. 14.00. Dostarczenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Należy to zrobić osobiście lub przez osobę upoważniona (rodzic, rodzeństwo, krewni).
 3. 30.06.2017 rok godz. 10.00. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 30.06 do 10 07.2017 roku. Dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (tylko dla uczniów, którzy wybrali technikum). Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
 5. 11.07.2017 godz. 10.00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.

Pobierz plik: Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.