kliknij na baner

Informacje rekrutacyjne

Załącznik nr 2 do protokołów na rok szk. 2018/2019
Kierunki klas na rok szkolny 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
Mundurowa-bezpieczeństwo narodowe1. j. angielski
2. j. niemiecki lub rosyjski
Matematyka
WOS
Geografia

lub
WOS, historia, język angielski
historia i społeczeństwo
szkolenie paramilitarne
psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych
Będzie realizowana innowacja pedagogiczna.
Ukończenie klasy daje szerokie możliwości wyboru studiów wyższych:
uczelnie wojskowe
policyjne,
prawo,
politologia,
socjologia,
bezpieczeństwo narodowe,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie kryzysowe
Technikum
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
Technik ekonomista
(Tek)
1. j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
geografia
historia i społeczeństwoBędzie realizowana innowacja pedagogiczna: zarządzanie i księgowość w przedsiębiorstwie
kierunki studiów: rachunkowość i finanse, ekonomia i zarządzanie
Technik elektryk (TE)1. j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwokierunki studi?w: automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika
Technik informatyk
(TI)
1. j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
informatyka
historia i społeczeństwokierunki studiów: informatyka, bankowość, architektura systemów programowych, inżynieria oprogramowania, technologie informatyczne w zarządzaniu, ETI
(elektronika, telekomunikacja, informatyka), teleinformatyka
Technik analityk (Tan)1. j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
biologia
chemia
historia i społeczeństwoKierunki studiów: medyczne: lekarskie, stomatologia, farmaceutyczne;
ochrona środowiska, technologia żywienia, chemia.
Praca bezpośrednio po szkole:
w laboratoriach przemysłowych
laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa
laboratoriach środowiskowych
laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego
laboratoriach klinicznych
SANEPID

Etapy rekrutacji do szkoły

 1. . Od 7.05 do 12.06. 2018 roku wypełnienie i złożenie podania o przyjęcie do szkoły.
  Podanie można wypełnić:
  – poprzez Internet (formularz na naszej stronie: www.zs.ketrzyn.pl) ; wydrukować i dostarczyć do szkoły
  – w wersji papierowej (wzór podania dostępny jest w sekretariacie szkoły) i złożenie go w sekretariacie.
 2. Od 22.06 do 26.06. 2018 godz. 14.00. Dostarczenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Należy to zrobić osobiście lub przez osobę upoważniona (rodzic, rodzeństwo, krewni).
 3. 2.07.2018 rok godz. 10.00. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 4. Od 2.07 do 10 07.2018 roku. Dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki
  w wybranym zawodzie (tylko dla uczniów, którzy wybrali technikum). Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
 5. 11.07.2018 godz. 10.00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.

Pobierz plik: Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Pobierz plik: Zasady przeliczania punktów