Informacje rekrutacyjne

Załącznik nr 2 do protokołów na rok szk. 2017/2018
Kierunki klas na rok szkolny 2017/2018
Liceum Ogólnokształcące
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
Ogólnokształcąca1.j. angielski
2.j. niemiecki lub rosyjski
matematyka
informatyka
fizyka
geografia
biologia
chemia
język polski
język angielski
historia
WOS

Wybór maksymalnie 3 przedmiotów z podanej listy
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
przyroda
ekonomia w praktyce
film jako tekst kultury
analiza chemiczna

Przedmioty uzupełniające w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych
Kierunki studiów w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych:
Przedmioty przyrodnicze (geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka): studia techniczne, informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, ETI (elektronika, telekomunikacja, informatyka), budownictwo, architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji,
ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, medycyna, weterynaria, farmacja, biotechnologia, chemia budowlana, inżynieria materiałowa.

Przedmioty humanistyczne (język polski, język angielski, historia, WOS): prawo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, mediacja społeczna, filologia polska, kierunki filologiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, mediacja społeczna, pedagogika
Mundurowa-bezpieczeństwo narodowe1..j. angielski
2. j. niemiecki lub rosyjski
Matematyka
WOS
geografia
historia i społeczeństwo
szkolenie paramilitarne
psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych
Będzie realizowana innowacja pedagogiczna.
Ukończenie klasy daje szerokie możliwości wyboru studiów wyższych:
uczelnie wojskowe
policyjne,
prawo,
politologia,
socjologia,
bezpieczeństwo narodowe,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie kryzysowe
Technikum
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
Technik ekonomista
(Tek)
1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
geografia
historia i społeczeństwoBędzie realizowana innowacja pedagogiczna: zarządzanie i księgowość w przedsiębiorstwie
kierunki studiów: rachunkowość i finanse, ekonomia i zarządzanie
Technik elektryk (TE)1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwokierunki studiów: automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika
Technik informatyk
(TI)
1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
informatyka
historia i społeczeństwokierunki studiów: informatyka, bankowość, architektura systemów programowych, inżynieria oprogramowania, technologie informatyczne w zarządzaniu, ETI
(elektronika, telekomunikacja, informatyka), teleinformatyka
Technik analityk (Tan)1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
biologia
chemia
historia i społeczeństwoKierunki studiów: medyczne: lekarskie, stomatologia, farmaceutyczne;
ochrona środowiska, technologia żywienia, chemia.
Praca bezpośrednio po szkole:
w laboratoriach przemysłowych
laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa
laboratoriach środowiskowych
laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego
laboratoriach klinicznych
SANEPID