Etapy rekrutacji do szkoły
TerminRodzaj czynności
6.05-14.06. 2019rWypełnienie i złożenie podania o przyjęcie do szkoły
21.06 – 25.06.2019rDostarczenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną (rodzic, rodzeństwo, krewni).
2.07.2019rPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do 4.07.2019rOtrzymanie skierowania na badanie kandydatów do technikum
Do 10.07.2019rDostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego lub ukończenia klasy ósmej i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (tylko dla uczniów, którzy wybrali technikum). Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole
11.07.2019rPodanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole oraz Internet.
Załącznik nr 2a do protokołów na rok szk. 2019/2020
Kierunki klas na rok szkolny 2019/2020
Klasy ponadpodstawowe
Liceum Ogólnokształcące
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzoneUwagi
1.Klasa matematyczno-geograficzna


1.j. angielski
2. j. niemiecki lub rosyjskiMatematyka
Geografia
Kierunki studiów: studia techniczne, informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, ETI (elektronika, telekomunikacja, informatyka), budownictwo, architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska
2. Klasa humanistyczno-językowa
1..j. angielski
2. j. niemiecki lub rosyjski
WOS, język angielski Kierunki studiów : prawo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, mediacja społeczna, filologia polska, kierunki filologiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, mediacja społeczna, pedagogika

W oddziałach liceum jest możliwość realizacji innowacji pedagogicznej
„Klasa mundurowa – bezpieczeństwo narodowe”
Realizacja innowacji pedagogicznej daje szerokie możliwości wyboru studiów wyższych:
uczelnie wojskowe
policyjne,
prawo,
politologia,
socjologia,
bezpieczeństwo narodowe,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie kryzysowe
Technikum
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzoneUwagi
Technik ekonomista
(Tek)
1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
geografia
Kierunki studiów: rachunkowość i finanse, ekonomia i zarządzanie
Technik elektryk (TE)1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
fizyka
Kierunki studiów: automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika
Technik informatyk
(TI)
1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
informatyka
Kierunki studiów: informatyka, bankowość, architektura systemów programowych, inżynieria oprogramowania, technologie informatyczne w zarządzaniu, ETI
(elektronika, telekomunikacja, informatyka), teleinformatyka
Technik analityk (Tan)1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
biologia
chemia
Kierunki studiów: medyczne: lekarskie, stomatologia, farmaceutyczne;
ochrona środowiska, technologia żywienia, chemia.
Praca bezpośrednio po szkole:
w laboratoriach przemysłowych
laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa
laboratoriach środowiskowych
laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego
laboratoriach klinicznych
SANEPID
Załącznik nr 2b do protokołów na rok szk. 2019/2020
Kierunki klas na rok szkolny 2019/2020
Klasy ponadgimnazjalne
Liceum Ogólnokształcące
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
1.Klasa matematyczno-geograficzna1. j. angielski
2. j. niemiecki lub rosyjskiMatematyka
Geografia
historia i społeczeństwo
Kierunki studiów: studia techniczne, informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, ETI (elektronika, telekomunikacja, informatyka), budownictwo, architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska
2. Klasa humanistyczno-językowa
1. j. angielski
2. j. niemiecki lub rosyjski
WOS, język angielski przyrodaKierunki studiów : prawo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, mediacja społeczna, filologia polska, kierunki filologiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, mediacja społeczna, pedagogika


W oddziałach liceum jest możliwość realizacji innowacji pedagogicznej
„Klasa mundurowa – bezpieczeństwo narodowe”
szkolenie paramilitarne
psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych
Realizacja innowacji pedagogicznej daje szerokie możliwości wyboru studiów wyższych:
uczelnie wojskowe
policyjne,
prawo,
politologia,
socjologia,
bezpieczeństwo narodowe,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie kryzysowe
Technikum
Nazwa klasyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceUwagi
Technik ekonomista
(Tek)
1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
geografia
historia i społeczeństwoKierunki studiów: rachunkowość i finanse, ekonomia i zarządzanie
Technik elektryk (TE)1.j. angielski
2. j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwoKierunki studiów: automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika
Technik informatyk
(TI)
1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
matematyka
informatyka
historia i społeczeństwoKierunki studiów: informatyka, bankowość, architektura systemów programowych, inżynieria oprogramowania, technologie informatyczne w zarządzaniu, ETI
(elektronika, telekomunikacja, informatyka), teleinformatyka
Technik analityk (Tan)1.j. angielski
2.j. rosyjski lub j. niemiecki
biologia
chemia
historia i społeczeństwoKierunki studiów: medyczne: lekarskie, stomatologia, farmaceutyczne;
ochrona środowiska, technologia żywienia, chemia.
Praca bezpośrednio po szkole:
w laboratoriach przemysłowych
laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa
laboratoriach środowiskowych
laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego
laboratoriach klinicznych
SANEPID
Załącznik nr 5b do protokołów komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW KANDYDATÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,
TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO, INFOMATYCZNEGO, EKONOMICZNEGO I ANALITYCZNEGO
Szkoła ponadgimnazjalna
MAKSYMALNIE KANDYDAT OTRZYMUJE 200 PUNKTÓW
Typ szkołyWybrane zajęcia edukacyjneLiczba punktów za wyniki
z egzaminu gimnazjalnego
Liczba punktów za oceny z wybranych przedmiotówInne osiągnięcia
LO
Klasa:
- Klasa:
- matematyczno-geograficzna-klasa humanistyczno-językowa- język polski
- matematyka
- geografia
- język obcy- język polski
- matematyka
-język obcy
- WOS
Liczba punktów otrzymanych przez ucznia
na egzaminie gimnazjalnym:
wynik procentowy z przedmiotów:
język polski,
historia i wiedza o społeczeństwie
matematyka,
przedmioty przyrodnicze
x 0,2
wynik procentowy z języka obcego nowożytnego:
na poziomie podstawowym x 0,2
maksymalnie
100 punktów
celujący
– 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.

dobry
– 14 pkt.

Dostateczny
– 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.


maksymalnie 72 punktów

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
udział konkursach, turniejach, zawodach – do 18 punktów *
aktywność społeczna
– 3 punkty

Suma punktów za dodatkowe osiągnięcia nie może przekraczać 28.Technikum
- technik elektryk
- język polski
- język obcy
- matematyka
- technika
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
- technik
informatyk
- język polski
- język obcy
- matematyka
- informatyka
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
- technik ekonomista
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
- technik analityk
- język polski
- język obcy
- matematyka
- biologia lub chemia
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
*Szczegółowy wykaz punktów za osiągnięcia w konkursach, turniejach zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca .2017r.
Załącznik nr 5a do protokołów komisji rekrutacyjnej na rok szk. 2019/2020
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW KANDYDATÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,
TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO, INFORMATYCZNEGO, EKONOMICZNEGO I ANALITYCZNEGO absolwenci szkoły podstawowej
MAKSYMALNIE KANDYDAT OTRZYMUJE 200 PUNKTÓW
Typ szkołyWybrane zajęcia edukacyjneLiczba punktów za wyniki
z egzaminu ośmioklasisty
Liczba punktów za oceny z wybranych przedmiotówInne osiągnięcia
LO
Klasa:
- matematyczno-geograficzna-klasa humanistyczno-językowa
- język polski
- matematyka
- geografia
- język obcy- język polski
- matematyka
-język obcy
- WOS
Wynik przedstawiony w procentach otrzymany przez ucznia na egzaminie ośmioklasisty:
język polski,
matematyka,
mnoży się przez 0,3

Wynik przedstawiony w procentach :
przedmiotu do wyboru
języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,2.
celujący
– 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
aktywność społeczna – 3 pkt
udział konkursach, turniejach, zawodach – wg rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r- max. 18 pkt
Technikum
- technik elektryk
- język polski
- język obcy
- matematyka
- technika
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
- technik
informatyk
- język polski
- język obcy
- matematyka
- informatyka
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
- technik ekonomista
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
- technik analityk
- język polski
- język obcy
- matematyka
- biologia lub chemia
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej