Kętrzyn, dnia 1 września 2015r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLASY MUNDUROWEJ- BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE- W ZESPOLE SZKÓŁ IM.MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ
W KĘTRZYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA wprowadzona z dniem 1 września 2015r.

INFORMACJE OGÓLNE

Nowatorski program nauczania wprowadzono z dniem 1 września 2015 r. Idea opracowania i wdrożenia innowacji stanowi odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie społeczne. Praca w różnego rodzaju służbach mundurowych jest ciekawą alternatywą dla młodych ludzi.

Klasa jest dla absolwentów gimnazjum, zarówno dziewcząt jak i chłopców, którzy:

• marzą o podjęciu studiów, bądź służby w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej,
• chcą spędzić 3 lata maksymalnie aktywnie, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych itp,
• pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów.

 

Pobierz regulamin klasy mundurowej