Kliknięcie w odnośnik pobierze PZO
z danego przedmiotu.

 
Język angielski
Język angielski zawodowy
Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Przedmioty ekonomiczne
Fizyka
Fizyka
Geografia
Historia i społeczeństwo
Historia
Matematyka
Język niemiecki
Język polski
Film jako tekst kultury
Język rosyjski
Język rosyjski
Język angielski zawodowy
Przedmioty informatyczne
Przyroda
Wychowanie fizyczne
Podstawy przedsiębiorczości
Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
Przedmioty elektryczne teoretyczne
Przedmioty elektryczne praktyczne
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych