Kliknięcie w odnośnik pobierze PZO
z danego przedmiotu.

 
Biologia

Chemia

Przedmioty ekonomiczne

Fizyka

Fizyka

Historia i społeczeństwo

Historia

Matematyka

Język niemiecki

Język polski

Język angielski

Język rosyjski

Język angielski zawodowy

Przedmioty informatyczne

Przyroda

Wychowanie fizyczne

Geografia

Geografia

Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Przedmioty elektryczne teoretyczne

Przedmioty elektryczne praktyczne

Religia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Film jako tekst kultury

Ekonomia w praktyce

Psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych