Kliknięcie w odnośnik pobierze PZO
z danego przedmiotu.

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Film jako tekst kultury
Fizyka
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i społeczeństwo
Język angielski
Język angielski zawodowy
Język niemiecki
Język polski
Język rosyjski
Język rosyjski
Matematyka
Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmioty ekonomiczne
Przedmioty elektryczne praktyczne
Przedmioty elektryczne teoretyczna
Przedmioty informatyczne
Przyroda
Psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych
Religia
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne