Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół
im. Marii Curie Skłodowskiej 
w Kętrzynie
w roku szkolnym 2017/2018

 

  • All
  • Bibliotekarz
  • Dyrekcja Zespołu Szkół
  • Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
  • Nauczyciele przedmiotów zawodowych
  • Pedagog
  • Przedmioty chemiczne
  • Sekretarz Zespołu Szkół
Historia, WOS
Rzecznik Praw Ucznia
Wychowawca klasy III be LO
Język rosyjski, geografia
Wychowawca klasy III cd TEK i Tan.
Język polski
Chemia, fizyka
Wychowawca klasy II c TEK.
Przedmioty elektryczne
Język angielski
Wychowawca klasy I ce LO
Język polski
Wychowawca klasy IV b TI.
Przedmioty ekonomiczne
Z-ca dyrektora, informatyka, fizyka
Chemia, podstawy przedsiębiorczości
Język polski, wiedza o kulturze, film jako tekst kultury
Wychowawca klasy II bce LO
Matematyka, przedmioty ekonomiczne
Wychowawca klasy II ad TE i Tan
Matematyka
Wychowawca klasy I bc TI i Tek.
Język angielski
Język angielski
Przedmioty elektryczne
Język polski, WOS, historia
Wychowawca klasy III d LO
Przedmioty przyrodnicze
Język angielski
Wychowawca klasy I ad LO
Język angielski
Przedmioty informatyczne
Przedmioty ekonomiczne
Język angielski
Dyrektor ZS, matematyka
Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowawca klasy II b TI.
Matematyka
Wychowawca klasy I a TE
Język niemiecki, Ekonomia w praktyce
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy IV ab TE i TI.
Przedmioty informatyczne
Język rosyjski, fizyka
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy I m LO
Bibliotekarz
Przedmioty informatyczne
Wychowawca klasy I BTI.
Religia, historia, historia i społeczeństwo
Język rosyjski, religia
Wychowawca klasy II ad LO
Przedmioty informatyczne
Wychowawca klasy III ab TE i TI.
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy III ac LO
Przedmioty informatyczne
Wychowawca klasy Ib TI
Matematyka
Wychowawca klasy IV c TEK.
Sekretarz ZS
Przedmioty informatyczne
Wychowawca klasy IV b TI. Zainteresowania: The Beatles
Szkolenie wojskowe