Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół
im. Marii Curie Skłodowskiej 
w Kętrzynie
w roku szkolnym 2019/2020

  • All
  • Bibliotekarz ZS
  • Dyrekcja ZS
  • Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
  • Nauczyciele przedmiotów zawodowych
  • Pedagog
  • Sekretarz ZS
PP, T_El_Dział.g, T_Inf_dz.gos
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy 2Lcm
Matematyka
Wychowawca klasy 4Ea
Informatyka, P_mon.tech.k, T_urz.tech.k, P_eks_u_t_k, T_witr.i.apl
Geografia, Informatyka
T_Elektr_i_e, T_Inst.elekt
Chemia, P_techn_lab,
Biologia, Przyroda
Sekretarz Zespołu Szkół
Sekretarz Zespołu Szkół
Historia, HiS
Rzecznik Praw Ucznia
Wychowawca klasy III be LO
Język rosyjski, geografia
Wychowawca klasy I Eac
Język polski
Wychowawca klasy III Ecd
Chemia, P_tech.labor, T_pod.ch.an, P_an.chem.i
Wychowawca klasy I Td
P_Montaż.ins, P_Montaż.mas, T_Obsł.masz, P_Pom.elektr
Język angielski, Angielski Zawodowy
T_prz_w _g_r, P_kadr.i.pła T_przed.w.go, P_dzial.prze, T_an.ek.i.sp,
Język polski, wiedza o kulturze
Wychowawca klasy I Ebd
Matematyka
Wychowawca klasy IV Ebc
Język angielski, Angielski Zawodowy
T_Masz.i.urz, T_Inst.elekt
Z-ca dyrektora, Język polski, WOS, historia
Wychowawca klasy III Lad
Przedmioty przyrodnicze
Język angielski
Język angielski, Angielski Zawodowy
Przedmioty informatyczne
Przedmioty ekonomiczne
Język angielski
Wychowawca klasy II Eab
Dyrektor ZS, matematyka
Pedagog, Psych_asp
Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Język niemiecki
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy III Lcm
Przedmioty informatyczne
Język rosyjski, fizyka, T_Elektr_i_e, P_Rys.tech
Wychowawca klasy III Eab
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy I m LO
Bibliotekarz
Przedmioty informatyczne
Wychowawca klasy I BTI.
Religia, historia, historia i społeczeństwo
Język rosyjski, religia
Wychowawca klasy II ad LO
Przedmioty informatyczne
Wychowawca klasy III ab TE i TI.
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy III ac LO
Przedmioty informatyczne
Wychowawca klasy Ib TI
Matematyka
Wychowawca klasy I G ac LO
Szkolenie wojskowe