Numery telefonów alarmowych.
112 – numer alarmowy.
997 – Policja,
998 – Straż Pożarna,
999 – Pogotowie Ratunkowe.

 

“§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kodeks Karny

POMAGAJ!

Pozycja bezpieczna boczna.

Pierwsza pomoc – Resuscytacja

Pierwsza pomoc – zadławienie

Pomoc w przypadku podtopienia, utonięcia