• Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej – 2015

  10 listopada 2015r. o godz. 10.00 w naszej szkole odbył się Powiatowy Festiwal Pieśni

  Patriotycznej. Jury oceniało uczestników w sześciu kategoriach

   
 •  
 • Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

  W 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w 658. rocznicę nadania

  Kętrzynowi praw miejskich uczniowie klasy mundurowej wystawili poczet sztandarowy

  i uczestniczyli w miejskich uroczystościach, które odbyły się w Bazylice św. Jerzego oraz

  na Placu Armii Krajowej, gdzie delegacja klasy mundurowej złożyła kwiaty przy pomniku.

  Kadeci  „Klasy mundurowej- bezpieczeństwo narodowe” uczestniczyli w uroczystościach

  obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Placu Piłsudskiego, gdzie

  można było obejrzeć pojazdy wojskowe, pokaz motocykli, pokaz działania jednostki

  specjalnej Straży Granicznej. Członkowie PCK,  w tym wielu uczniów naszej szkoły,

  pokazali sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym symulację wypadku

  komunikacyjnego z udziałem pojazdu mechanicznego.

  Irena Hadziewicz

  (więcej…)

   
 •  
 • Przemówienie dyrektora ZS

  Szanowni goście, drodzy kadeci.

  Dzisiejszy dzień, 10 listopada 2015r., w szczególny sposób wpisze się w historię

  Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

  Jest to uwieńczenie kilkumiesięcznej pracy nad innowacją programowo-organizacyjną

  o nazwie „Klasa  mundurowa- bezpieczeństwo narodowe” zapisaną w rejestrze

  innowacji pedagogicznych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem l.32/15

  W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Urszuli Baranieckiej, która

  podjęła się trudu napisania innowacji, zespołowi nauczycieli i konsultantów: Barbarze

  Milewicz, Karolowi Fąderskiemu, Jerzemu Małżowi, Kamilowi Rokseli, pułkownikowi

  Wiesławowi Adamczykowi, no i moja skromna osoba zaangażowała się w tą pracę.

  Sam dokument nie miałby racji bytu, gdyby nie partnerzy, którzy podpisali z nami

  porozumienie o współpracy.

  W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie:

  – Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, której reprezentantem w naszym

  regionie jest pani dziekan dr Helena Marek. Kadra naukowa tej uczelni napisała

  program do przedmiotu „Psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych”,

  który realizowany będzie w drugiej klasie Liceum, a prowadzącymi ten przedmiot będą

  wykładowcy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

  Podziękowania należą się również:

  – dowódcy XV Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,

  – komendantowi policji

  – komendantowi straży pożarnej

  Jednostki wymienionych służb mundurowych w trakcie realizacji innowacji przedstawią

  kadetom m.in. specyfikę pracy poszczególnych służb.

  Serdeczne podziękowania kieruję również do płk. Jerzego Zborowskiego prezesa LOK-

  u, który przyjął naszych kadetów w szeregi tej organizacji i zorganizował już pierwsze

  warsztaty strzeleckie

  Podziękowania składam również Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, która

  wspiera nas pod względem naukowym. Dzięki wsparciu tej uczelni zostały napisane

  przez naszych nauczycieli Kamila Rokselę i Jerzego Małża, programy do wychowania

  fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i do przedmiotu „Szkolenie paramilitarne i

  specjalistyczne”, a głównym konsultantem i współautorem tego programu jest płk

  Wiesław Adamczyk i Karol Fąderski.

  – Serdeczne podziękowania kieruję do Ministerstwa Obrony Narodowej, które

  pozytywnie rozpatrzyło mój wniosek i nieodpłatnie przekazało naszym uczniom

  mundury, szalokominiarki i ocieplane kurtki, dzięki temu nasi kadeci oprócz

  zakupionych przez rodziców mundurów otrzymali drugi komplet do ćwiczeń w terenie.

  Pisząc innowację chcieliśmy wyjść naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu młodzieży

  służbami mundurowymi i widać nie pomyliliśmy się, bo mieliśmy ponad 40-u

  kandydatów, z których miano kadetów otrzymało 32- óch uczniów. Wielu z nich, zanim

  zdecydowało się na złożenie dokumentów do naszej szkoły, przeprowadziło między

  innymi ze mną długie rozmowy, wypytując o plany pracy, o założenia programowe. Z

  rozmów wynikało, że ich decyzje są dojrzałe i przemyślane. To oni będą budowali

  wizerunek tej klasy i będą motorem napędowym naszych działań, bo nie chcieli klasy

  tylko z nazwy.

  Dla nich więc w ramach przygotowania do wykonywania zawodu przygotowaliśmy:

  rajdy kondycyjne, obozy, zajęcia strzeleckie, zajęcia samoobrony, zajęcia sportowe oraz

  cykliczne spotkania z różnymi formacjami mundurowymi. Przede wszystkim chcemy

  dobrze przygotować uczniów do matury, aby mogli podjąć studia na renomowanych

  uczelniach wojskowych i cywilnych.

  Pragniemy naszym uczniom wpoić, że noszenie munduru to zaszczyt i zobowiązanie

  do odpowiednich postaw społecznych, że patriotyzm i chlubna tradycja polskiego oręża

  to najwyższe wartości. Chcemy nauczyć ich odpowiedzialności za drugiego człowieka

  i wytrwałości w dążeniu do celu.

  We wrześniu gościliśmy przedstawicieli WAT-u z cyklem wykładów i promocją

  uczelni. Pułkownik Wiesław Szczygielski w kuluarowych rozmowach wyznał mi: „Pani

  dyrektor, przykro mi powiedzieć, ale z tego typu klas mało mamy studentów w naszej

  uczelni”. „Dlaczego?”- zapytałam. Wyznał, że jest zawiedziony, że szkoły realizują w

  tego typu klasach rozszerzenia z przedmiotów, które niekoniecznie dają odpowiednią

  wiedzę potrzebną kandydatom na studia. Pułkownik był mile zaskoczony, gdy

  dowiedział się, że my stawiamy na  szeroki rozwój merytoryczny ucznia i realizowane

  w tej klasie będą rozszerzenia z matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie, czyli

  takie, które dają szeroki wachlarz w zakresie kierunków studiów.

  Wiemy już dziś, że służby mundurowe i uczelnie stawiają na uczniów przygotowanych

  pod względem technicznym, dlatego planujemy kolejną innowację o nazwie „Technik

  elektryk i technik informatyk w służbach mundurowych”. Liczymy na to, że w

  gimnazjach szczególny nacisk będzie położony na przedmioty ścisłe i rozwój

  zainteresowań uczniów matematyką, fizyką i chemią, bo te dziedziny wiedzy wymagają

  wzmocnienia i szczególnej pielęgnacji.

  Drodzy kadeci! Gratuluję Wam dzisiejszego święta, życzę, aby rota ślubowania znalazła

  odzwierciedlenie w codziennej pracy i zapewniam Was, że wybrana przez Was droga

  będzie niezwykła, niełatwa, ale ciekawa i opłacalna. Życzę Wam sukcesów, rodzicom-

  dumy ze swoich pociech, a nauczycielom- satysfakcji z pracy, wychowawcy Karolowi

  Fąderskiemu i pułkownikowi Wiesławowi Adamczykowi satysfakcji z realizacji

  powierzonej im misji.

  Dziękuję za uwagę

   
 •  
 • Ślubowanie klasy mundurowej – 2015

  10 listopada 2015 r. o godz. 9,00 odbyło się ślubowanie 32. uczniów I klasy mundurowej

  Liceum Ogólnokształcącego, w której realizowana jest innowacja programowo-organizacyjna

  o nazwie „Klasa mundurowa- bezpieczeństwo narodowe”, przygotowane pod kierunkiem płk

  rezerwy Wiesława Adamczyka.

  Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego płk rezerwy Wiesław

  Adamczyk złożył meldunek staroście Ryszardowi Niedziółce, a następnie oddano honory

  sztandarowi i starosta przywitał kadetów, którzy odpowiedzieli na przywitanie godnie kadeta.

  Po przywitaniu gości przez dyrektor Irenę Hadziewicz nastąpił najważniejszy punkt

  uroczystości, czyli ślubowanie na sztandar Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w

  Kętrzynie, a następnie dyrektor Irena Hadziewicz i Starosta Kętrzyński wręczyli kadetom

  akty ślubowania, a następnie wyróżnienia w konkursie strzeleckim i nagrodę fair play.

  Po tej części programu nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali Irena

  Hadziewicz – przemówienie,  Ryszard Niedziółka, brygadier Zbigniew Borys, dr Helena Marek,

  ppłk Mariusz Witkowski i Katarzyna Bronakowska.

  Po przemówieniach płk Wiesław Adamczyk wyprowadził szandar szkolny, złożył meldunek

  staroście o zakończeniu uroczystości i wyprowadził kadetów w szyku, krokiem defiladowym.

  Uroczystość ślubowania uświetnili swoją obecnością:

   -Ryszard Niedziółka, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego,

  – Alicja Kamińska radna Powiatu Kętrzyńskiego i członek Zarządu Powiatu,

  – dr Helena Marek, dziekan wydziału zamiejscowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

  w Poznaniu

  – ppłk mgr Mariusz WITKOWSKI, Wojskowy Komendant Uzupełnień

  – brygadier mgr inż. Zbigniew Borys, Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie

  – delegacja XV Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

  – delegacja Straży Granicznej w Kętrzynie

  – Katarzyna Bronakowska, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie

  – Ewa Jakubiec, dyrektor SOSW w Kętrzynie

  – uczniowie kl. III a Straż Graniczna z Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz z wychowawcą Elżbietą

  Jadczak oraz licznie przybyli członkowie rodzin kadetów

  Dekorację przygotowano pod kierunkiem Marioli Komosińskiej, która koordynowała również

  drukowanie plakatów informacyjnych i aktów ślubowania. Współorganizatorem uroczystości

  był Karol Fąderski wicedyrektor i wychowawca klasy mundurowej.

  Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości,

  Irena Hadziewicz

  (więcej…)

   
 •  
 • Redakcja gazetki szkonej SQL TIMES

  Od numeru 32 redakcja działa w następującym składzie:


  Angelika Kulisz – redaktor naczelna

  Anna Jadczak – wydarzenia szkolne

  Robert Hyckowski – wydarzenia szkolne
  Wojciech Jabłoński – wydarzenia szkolne
  Patryk Kasprowicz – sztuka
  Mariusz Baten – sport
  Mateusz Głowacki – sport
  Maciej Łukasik – technika
  Paweł Kuriata – grafika
  Paweł Bałdyszewicz – grafika  

   
 •  
 • Spotkania teatralne – październik 2015

  Dnia 26 października 2015r. o godz. 8:00 w bibliotece szkolnej w ramach Inkubatora Teatru odbyło się spotkanie z aktorem i animatorem kultury ze specjalizacją teatralną– Darianem Wiesnerem. Tematem spotkania była Kultura Żywego Słowa, W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klasy 2be LO. Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach z ćwiczenia dykcji i technik wymowy . Spotkanie zorganizowano we współpracy z Kętrzyńskim Centrum Kultury. Następne już 30 listopada.

  ZAPRASZAMY! 

  (więcej…)

   
 •  
 • Zbieramy nakrętki – 2015

  Rusza 4 edycja całorocznej akcji, pt. Zbieramy nakrętki, organizowanej przez olsztyńską Fundację „Przyszłość Dla Dzieci”. Celem zbiórki jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego i leków dla podopiecznych fundacji. Plastikowe nakrętki należy dostarczyć bezpośrednio do sali 112. Wyślij charytatywny SMS o treści RATUJE pod nr 72405 (2,46zł z VAT) z okazji VII Dnia Solidarności Z Kościołem Prześladowanym 8 listopada 2015 (Syria).

  ,,Gdzie Bóg płacze, świat milczy, Ty działaj” – Pomoc Kościołowi w Potrzebie (www.pkwp.org)

  Edyta Wąsik, Szkolny Klub Wolontariuszy „Shamrock”. 

   
 •  
 • Tajemnice iluzji – 2015

  8 listopada 2015 roku młodzież z ZS miała okazję zobaczyć spektakl  „Tajemnice iluzji” przygotowany przez  mistrza iluzji z Ukrainy – Aleksandra Tkacza. Na scenie  działy się nieprawdopodobne, wręcz magiczne rzeczy: pojawianie się i znikanie przedmiotów, unoszenie się stolika, jakby nie działały prawa grawitacji, “wędrujący” płomień, zamiana kartki papieru  w prawdziwy banknot, przecinanie człowieka  piłą. Spektakularne pokazy połączone zostały z energiczną muzyką i tańcem. Mistrz iluzji zdradził uczniom niektóre tajemnice iluzji optycznej i wszyscy na sali doświadczyli, jak odbiera nasz mózg to, co widzą oczy i na czym polega złudzenie optyczne. Pokaz  zadowolił gusta całej zgromadzonej publiczności, tym bardziej, że iluzjonista często zachęcał zebranych do wspólnej zabawy i do poszczególnych pokazów zapraszał uczniów jako swoich asystentów.

  Mariola Komosińska Dominika Skrzypczyńska

  (więcej…)

   
 •  
 • Nowości biblioteczne

  (więcej…)

   
 •  
 • Porządki na grobach – 2015

   

  Pamiętajmy o tych, którzy odeszli… 30 października tuż przed Wszystkimi Świętymi kl.IV c TEK
  z wychowawczynią Mariolą Komosińską, udała się na kętrzyński cmentarz.
  Uczniowie wzięli ze sobą miotełki, znicze, worki na liście. Chwila zadumy i refleksji była inspiracją
  do modlitwy za tych, których już z nami nie ma…

  Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

  (więcej…)

   
 •  
 
 
 
 

Szkocja 2019 r.

Nie wczytano obrazka!
 
Nie wczytano obrazka!
 

Patronka Zespołu Szkół

Nie wczytano obrazka!
 

Nadchodzące wydarzenia

 1. Zakończenie klasy maturalnych

  26 kwietnia 08:00 - 17:00
 2. ŚWIĘTO1 MAJA

  1 maja
 3. Dzień dyrektorski

  2 maja
 
Nie wczytano obrazka!
 

Projekt EU

Nie wczytano obrazka!
 

Wojskowa Akademia Techniczna

Nie wczytano obrazka!
 

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Nie wczytano obrazka!
 
Nie wczytano 

obrazka!
 

Pierwsza pomoc

Nie wczytano obrazka!