Nie wczytano obrazka!
 
 
 
 • Olimpiada Techniczna

  Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl

  Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  – stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  – budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  zainteresowania techniką,
  – rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  – rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
  oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  – rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej
  do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności
  i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  – danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go
  w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  – podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  – współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół
  ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

  Zawody I Stopnia – SZKOLNE – 20 10.2017 r.
  Chętne osoby zapraszamy do Pana A. Lisowskiego i P. K. Bihunia.

   
 •  
 • OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH 2017

  Miłą niespodziankę dla młodszych kolegów i koleżanek rozpoczynających naukę w Zespole Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie przygotował w piątek 29 września 2017 roku Samorząd Uczniowski, organizując otrzęsiny klas pierwszych. Pierwszoklasiści, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, musieli wykonać zadania sprawdzające m.in. ich sprawność fizyczną, uzdolnienia artystyczne oraz poziom wiedzy o nowej szkole. Pokonanie toru przeszkód, przeciąganie liny, rysowanie portretu wychowawcy, test o szkole – to tylko niektóre z zadań, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie.
  Na zakończenie pierwszoklasiści wygłosili słowa przysięgi, zobowiązując się tym samym do przestrzegania określonych przez starszą społeczność uczniowską reguł:

  „ Przyrzekamy być grzeczni na lekcji.
  Przyrzekamy się kłaniać dyrekcji.
  Będziemy dla starszych uprzejmi i mili.
  Będziemy robić, co będą mówili.
  Przyrzekamy z uśmiechem chodzić do szkoły.
  Przyrzekamy starszym nosić toboły.
  Będziemy samymi piątkowymi uczniami,
  co stoją pod klasą równo, parami.
  Przyrzekamy być cicho na przerwach,
  nauczycielom nie grać na nerwach.
  Pod tymi słowami się podpisujemy,
  od dziś ich przestrzegać pilnie będziemy.”

  (więcej…)

   
 •  
 • Olimpiady Przedsiębiorczości

  Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, realizowanej w roku szkolnym 2017/2018.

  Hasło XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”

  Zachęcamy do zapoznania się z Programem oraz literaturą XIII edycji Olimpiady.
  W szczególności zachęcamy do zapoznania się z listą pozycji książkowych z zakresu hasła zmiennego zalecanych przez Organizatorów w przygotowaniach do tegorocznych zawodów.

  Zgłoszenia do 13 X. 2017r. przyjmuje Pani Iwona Bryś i Pani Anna Zborowska

   

   
 •  
 • Śladami rastenburskich Żydów

  W dniu 16 czerwca 2017 r. , w sobotę, odbyła się kolejna wycieczka ulicami Kętrzyna pod nazwą „Śladami rastenburskich Żydów”. Wycieczka została zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach projektu edukacyjnego Forum Dialogu Szkoły Dialogu. Jej celem było przybliżenie mieszkańcom dzisiejszego Kętrzyna historii naszego miasta.
  Na trasie wycieczki jej uczestnicy odwiedzili miejsca związane z funkcjonowaniem i życiem społeczności żydowskiej w dawnym Kętrzynie tj. w Rastenburgu, przed wybuchem II wojny światowej. Wycieczka wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców Kętrzyna. Gośćmi specjalnymi byli Pan Frank Lothar Kravolitzki i Pan Dietmar Pertsch, dawni mieszkańcy Rastenburga. Pan Kravolitzki podczas wycieczki podzielił się z jej uczestnikami swoimi wspomnieniami na temat jego życia w przedwojennym Rastenburgu oraz z lat wojny.

  Prowadzący projekt
  Anna Szczechowicz-Brasel
  Adam Cybowicz

  (więcej…)

   
 •  
 • XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

  W roku szkolnym 2017/2018 hasłem przewodnim jest
  “Wyzwania współczesnego rynku pracy”
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  i przebiega w trzech etapach:
  I etap (szkolny) odbędzie się 8 listopada 2017 r.

  Zachęcamy do udziału – czekają atrakcyjne nagrody.

  Zgłoszenia przyjmuje:  Pani Iwona Bryś i Pani Anna Zborowska (CPK sala 13 i 14)
  Termin 26.09.2017r

   
 •  
 • Konkurs historyczny.

  Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie historycznym

  Ścieżkami Powiatu Kętrzyńskiego”

  Organizatorem konkursu jest Powiatowy Dom Kultury.
  Przedmiotem konkursu jest:

  – zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji członków rodziny związanych z losami domu rodzinnego, miejscowości, sołectwa,  gminy, powiatu,
  – zebranie i opracowanie (opis) dokumentów, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią domu, miejscowości, sołectwa, gminy.

  Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentacja w formie pisemnej.

  Chętnych do uczestnictwa w konkursie prosimy o kontakt z Panem Adamem Cybowiczem.

   
 •  
 • Zaproszenie.

  W dniu 18 września 2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się uroczyste wmurowanie tablicy pamiątkowej przy dawnej synagodze przy ulicy Zjazdowej.

  Serdecznie zapraszamy!!!

   
 •  
 • Wycieczka ulicami Kętrzyna.

  W dniu 16 czerwca 2017 r. (sobota) odbędzie się wycieczka ulicami Kętrzyna zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach projektu edukacyjnego Forum Dialogu Szkoła Dialogu. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania społeczności żydowskiej w dawnym Kętrzynie oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy miasta. Podczas wycieczki odwiedzą Państwo miejsca związane z życiem społeczności żydowskiej w dawnym Kętrzynie.
  Start wycieczki godz. 15.00. Miejsce zbiórki: rondo im. Romana Dmowskiego przy ulicy Traugutta.
  Serdecznie zapraszamy!!!

   
 •  
 • Olimpiada!

  OLIMPIADA!
  “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  i przebiega w trzech etapach:
  I etap (szkolny) odbędzie się 27 listopada 2017 r.
  Zachęcamy do udziału – czekają atrakcyjne nagrody.

  Zgłoszenia przyjmuje: Pani Anna Zborowska

   
 •  
 • Przydział sal na spotkania z wychowawcami 13.09.2017

  Klasy pierwsze o godzinie 16.00 – spotkanie na sali gimnastycznej z dyrekcją Zespołu Szkół
  i wychowawcami, później spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
  Klasy maturalne o godz. 16.00 spotkanie w sali W dotyczące matury 2018,
  później spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
  Klasy drugie technikum:II b TI, II bc TI i Tek, III ad TE i Tan (grupa elektryków)
  po spotkaniu z wychowawcami, o godzinie 16.45 spotkanie w sali W dotyczące przebiegu
  i organizacji egzaminów kwalifikacyjnych

  Pozostałe spotkania rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach
  o godzinie 16.00
  (więcej…)

   
 •  
 
 
 
 

Patronka Zespołu Szkół

Nie wczytano obrazka!
 

Jubileusz ZS

 

Nadchodzące wydarzenia

 1. Wystawianie zagrożeń na I półrocze

  13 grudnia 08:00 - 17:00
 2. Wigilie klasowe

  22 grudnia 08:00
 3. Ferie Świąteczne 23-31 grudnia

  23 grudnia 00:00
 

Wojskowa Akademia Techniczna

Nie wczytano obrazka!
 

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Nie wczytano obrazka!
 
Nie wczytano 

obrazka!
 
 

Pierwsza pomoc

Nie wczytano obrazka!