Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2016/ 2017

Pobierz plik z tematami

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej

natura_2017 matura_2017
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych
matura_2017