Zamówienie na usługę społeczną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną A1 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną – Istotne Warunki zamówienia Załącznik nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 do IWZ – Doświadczenie Wykaz Usług Załącznik nr 4 do IWZ -Wzór Umowy Załącznik […]