Obecnie ZS składa się z dwóch oddziałów:

  • II Liceum Ogólnokształcącego oraz
  • Technikum Nr 1

W II Liceum Ogólnokształcącym

uczniowie uczą się cztery lata. Na koniec klasy czwartej przystępują do egzaminu maturalnego.

Uczniowie po pierwszej klasie dokonują wyboru rozszerzeń: w zakresie przedmiotów humanistycznych (języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie) lub przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języków obcych).

Mogą uczestniczyć (wedle własnego wyboru – dobrowolność) w innowacji pedagogicznej – klasa mundurowa. Otrzymują wtedy mundury i biorą udział w specjalistycznych szkoleniach. Opiekę nad klasami mundurowymi sprawuje pan pułkownik Wiesław Adamczyk. Uczniowie korzystają ze strzelnicy, szkoleń na poligonach.

W Technikum nr 1

uczniowie mają możliwość wyboru jednej z pięciu ścieżek zawodowych:

Edukacja w technikum trwa pięć lat. W tym czasie uczniowie dwukrotnie przystępują do obowiązkowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Realizują również 4 tygodnie praktyk zawodowych. Na koniec klasy piątej przystępują do egzaminu maturalnego. Dodatkowo uczeń, który zda wszystkie egzaminy zawodowe otrzymuje dyplom technika ułatwiający zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie.


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji 2020/2021 znajdziesz tutaj.


Wróć do Historii ZS