Co to jest Samorząd Uczniowski i do czego służy?

SU – to zrzeszenie uczniów danej szkoły lub klasy powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów. SU dzieli się zazwyczaj na samorządy klasowe – w skład których wchodzą gospodarz klasy, zastępca gospodarza klasy, sekretarz klasy i skarbnik klasy. Podlegają mu również pewne agendy: koła zainteresowań, zespoły samopomocy koleżeńskiej w nauce, szkolna kasa oszczędności […]