Tradycyjnie, od kilku lat, w październiku, obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:

„Wyobraź sobie”.

W ramach obchodów MMBS zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Zapraszamy wszystkich uczniów do włączenia się w akcję i wzięcie udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

Konkurs na „Najlepszego Czytelnika Miesiąca Października”

Cele konkursu:

  • Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej,
  • Utrwalanie nawyku obcowania z książką,
  • Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
  • Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur,
  • Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.
  2. Ocenie konkursowej podlega aktywność kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.11.2019r.
  4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową.

Akcja pt. „Biblioteczna lista przebojów Top 5 – to musisz przeczytać!!!!”

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na książki, które warto przeczytać i polecić innym czytelnikom. Książki wybrane przez uczniów utworzą listę 5-ciu bestsellerów bibliotecznych.

Głosowanie będzie odbywało się w bibliotece. Na kartce należy zapisać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko i wrzucić do skrzynki. Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu, wylosowany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę.

Czas trwania akcji – październik 2019.

Losowanie nagrody książkowej odbędzie się w bibliotece 5 listopada 2019 r.