W przypadku nie zarejestrowania ucznia przez szkołę macierzystą do systemu elektronicznego lub ucznia spoza powiatu kętrzyńskiego, uczniowie mogą samodzielnie zakładać konta poprzez platformę dedykowaną dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej:

Zakładka Zgłoś kandydaturę