14 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
W związku z tym zapraszamy uczniów do udziału
w konkursie „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI”.
Zadaniem konkursu będzie przedstawienie pomysłu na to jak można pokazać („zmaterializować”) liczbę Pi.
Praca konkursowa może zostać przygotowana w formie:
-pracy plastycznej (np. plakat, rzeźba),
-zdjęcia,
-tekstu, informacji – wykorzystanie liczby Pi, różne jej zastosowanie,
-utworu muzycznego, literackiego
-ciekawostek, historyjek o liczbie Pi i inne. .
Uczeń może wykonać tylko jedna pracę.
Prace należy wykonać do 20 marca 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.03.2019.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomem i oceną z matematyki za aktywność.

Zapraszamy Zespół Matematyczny .