Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
Etap szkolny
Dnia 6 lutego w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”.
Do olimpiady przystąpiły następujące osoby: Dzirba Wiktoria 1cmLO, Klaudia Mendala 1cmLO, Kulesza Bruno 1 ab TITE, Bućko Mateusz 1cdTITEK, Zapałowska Gabriela 1cdTITEK, Machcińska Kaja 1cdTITEK, Skrzypa Dominik 3cdTITEK, Subocz Mateusz 3cdTITEK.
Uczniowie biorący udział w olimpiadzie musieli się wykazać szeroką wiedzą z zakresu:
• Systemu obronności Rzeczpospolitej Polskiej,
• Obrony cywilnej,
• Zagrożenia czasu wojny
• Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
• Przepisy ogólne i ogólne zasady ruchu obronnego
Olimpiadę wiedzy o obronie cywilnej etap szkolny wygrali:
1 miejsce Kulesza Bruno 1abTI,TE
2 miejsce Subocz Mateusz 3cdTITEK
Osoby te przechodzą do etapu powiatowego „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”
Gratuluję i życzę powodzenia
Jerzy Małż

20190206_080420_Burst01 20190206_081124 20190208_122514