Uczniów klas przedmaturalnych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum zapraszamy do udziału w XIII SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM
“Matematyka może być ciekawą przygodą”

Zadania konkursowe publikowane i wywieszane będą w dniach:
I zestaw – 14.02.2019 (czwartek)
II zestaw – 21.02.2019 (czwartek)
III zestaw – 28.02.2018 (czwartek)

Rozwiązany zestaw zadań na kartce A4 należy oddać najpóźniej do wtorku (I zestaw – 19.02.19; II zestaw – 25.02.19; III zestaw – 5.03.19) do godz. 13.00 w salach 105, 106 , 205 nauczycielom matematyki.

Maksymalną ilość punktów otrzymuje zadanie poprawnie rozwiązane z pełnym uzasadnieniem-komentarzem.

W dn. 7.03.2019r. zostanie ogłoszona lista uczestników II etapu konkursu

Finał odbędzie się 14 marca 2019 r.

Życzymy systematyczności, wytrwałości i matematycznych sukcesów.

Zespół Matematyczny
Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

-konkurs matematyczny (dalej zwany „Konkursem”) skierowany jest do uczniów klas przedmaturalnych Liceum Ogólnokształcącego i oraz Technikum.

-organizatorem Konkursu jest pani Urszula Baraniecka przy współpracy Zespołu Matematycznego Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie.

-zadania konsultowane są z pracownikami naukowymi Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT w Warszawie

II. CELE KONKURSU:

– popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,

– pobudzanie twórczego myślenia u uczniów i doskonalenie umiejętności niekonwencjonalnego

rozwiązywania problemów,

– stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa,

– motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł,

– zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi,

– popularyzacja Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego WAT w Warszawie.

III. ZASADY KONKURSU:

  1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

– dla uczniów klas I liceum ogólnokształcącego oraz technikum

– dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego oraz klas II, III technikum.

  1. Zakres konkursu obejmuje zagadnienia z informatora maturalnego z matematyki, materiał pomocnicze –informator maturalny, zbiory zadań PP i PR CKE z 2015 r., oraz zbiór zadań konkursowych WAT 2015 (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce konkurs).

  2. Konkurs jest dwuetapowy:

I etap: Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Przez okres 3 tygodni w każdy czwartek od 14.02.2019r. będzie wywieszony na tablicy i publikowany na stronie internetowej szkoły zestaw zadań dla każdej kategorii. Rozwiązany zestaw należy najpóźniej oddać do wtorku (włącznie) do godz. 14.00. Uczniowie, którzy otrzymają łącznie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów przechodzą do II etapu Konkursu.

II etap: Odbędzie się 14 marca 2019r. (czwartek) w formie pisemnej, można korzystać z kalkulatora.

IV. NAGRODY:

– 3 najlepszych uczestników w każdej kategorii otrzyma dyplom, nagrodę rzeczową, oraz cząstkową ocenę

celującą (jako praca pisemna) z matematyki za 2 pkt

– Poniżej 3 miejsca uczestnicy II etapu otrzymują z matematyki cząstkową ocenę celującą z matematyki jak z aktywności za 1 pt.

Życzymy systematyczności, wytrwałości i matematycznych sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *