Warmińsko-Mazurska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Olsztynie we współpracy z Biurem ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie przeprowadziła w dniach 27-30 listopada Obóz Szkoleniowy dla uczniów i nauczycieli prowadzących klasy mundurowe z województwa wschodniej i centralnej Polski. Udział w nim wzięło ośmiu uczniów z II klasy mundurowej z opiekunem płk rez. Wiesławem Adamczykiem w wybranym zakresie “Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja wojskowa”.