III Olimpiada Cyfrowa dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych Informujemy, że rejestracja Uczestników i Uczestniczek do Olimpiady Cyfrowej została przedłużona do 9 listopada. Fundacja Nowoczesna Polska – główny organizator konkursu –
razem z partnerem firmą Samsung, zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do zdobywania nowej wiedzy i sprawdzenia swoich kompetencji medialnych i cyfrowych. Chętnych można zgłaszać pod adresem
http://olimpiadacyfrowa.pl/zglos/olimpiada/. Zawody I stopnia Olimpiady (test on-line) odbędą się 20 listopada 2018 r.
Olimpiada Cyfrowa to konkurs interdyscyplinarny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej ogłoszone przez MEN na rok szkolny 2018/2019 wskazują rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, jako jeden z głównych celów edukacyjnych.
Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. W sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Zadania III
Olimpiady Cyfrowej dotyczyć będą w dużej części motywu przewodniego edycji, który brzmi:
„Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów”.

Jak zgłosić swój udział?
Do udziału w Olimpiadzie uczestników i uczestniczki zgłaszają ich nauczyciele, którzy w terminie
17.09 – 9.11.2018 r. powołają Szkolną Komisję i wypełnią formularz na stronie olimpiadacyfrowa.pl/. Nauczyciele mogą zgłaszać całe zespoły klasowe. Zawody I stopnia Olimpiady odbędą się 20 listopada 2018 r. Tego dnia uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowani uczestnicy.
Harmonogram Olimpiady Cyfrowej:
• I etap – test online (20.11.2018 r.)
• II etap – realizacja projektów medialnych (07.01 – 18.02.2019 r.)
• III etap – zawody finałowe (12-13.04.2019 r.).
Na stronie http://olimpiadacyfrowa.pl/ można znaleźć regulamin i program Olimpiady oraz wykaz
obowiązkowej i zalecanej literatury. Podstawowym źródłem wiedzy dla Uczestników i
Uczestniczek są zasoby serwisu http://edukacjamedialna.edu.pl/. Uczniów i uczennice zachęcamy
do samokształcenia, a nauczycieli i nauczycielki, którzy wspierają podopiecznych i podopieczne w
przygotowaniach, do prowadzenia zajęć edukacji cyfrowej i medialnej w swoich szkołach. Na stronie Olimpiady można znaleźć również informacje o webinarach, które wraz z Samsung Electronics Polska organizujemy dla uczniów i nauczycieli zainteresowanych udziałem w konkursie https://olimpiadacyfrowa.pl/webinary/.
Partnerzy Olimpiady Cyfrowej Partnerem strategicznym jest firma Samsung Electronics Polska. Partnerami merytorycznymi są
Collegium Civitas i Akademia Leona Koźmińskiego. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Cyfryzacji i Polski Komitet ds. UNESCO. Wsparcie mediów: Perspektywy, Cogito, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Głos Nauczycielski, Edukator Medialny i PR 4 Polskiego Radia. Partnerami wydarzenia są: Fundacja Orange, Fundacja 5Medium,
Fundacja Panoptykon, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Superbelfrzy. Patroni: Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt dla szkół:
olimpiada@nowoczesnapolska.org.pl
tel: 22 465-15-35
Organizator: Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa
tel.: (22) 621-30-17, (22) 465-15-35
e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl