Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie w ramach organizowanego co roku Marszu Przeciwko Przemocy ogłasza konkurs pt. „Mój bezpieczny świat” dla uczniów szkół średnich z terenu Miasta Kętrzyn na nakręcenie spotu profilaktycznego propagującego sposób na życie bez przemocy, uzależnień, troskę o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo, rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży oraz umiejętności pracy w grupie. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi, w zakresie niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem przemocy, używek oraz skutków, jakie one wywołują.

Nagranie filmowe nie może przekraczać 60 sekund. Jeden spot wytypowany przez szkołę bierze udział w dalszym etapie konkursu. Termin składania prac upływa 9 listopada 2018 r. o godz. 1500

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie pod numerem telefonu 697011624 lub adres e-mail: m.gruchalska@mopsketrzyn.pl