Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Książka to przyszłość”.
W ramach obchodów MMBSz zapraszamy uczniów do włączenia się w akcję i do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie:
na „Najlepszego Czytelnika Miesiąca Października”.

Konkurs na „Najlepszego Czytelnika Miesiąca Października”
Cele konkursu:
– Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.
– Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
– Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
– Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur.
– Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.11.2018r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!