U W A G A !
Rada pedagogiczna odbędzie się dnia 30 sierpnia 2018 r (czwartek)
o godzinie 9.00 w sali nr 8.
Termin rady może ulec zmianie.