„Każdy koniec jest początkiem nowej historii” – takie oto motto towarzyszyło tegorocznym absolwentom podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018, które odbyło się 27 kwietnia 2018r. Uczniowie ostatnich klas liceum i technikum wraz z wychowawcami, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście licznie zgromadzili się, aby w tym wyjątkowym dniu podsumować 3 lub 4 lata nauki w naszej szkole. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wspólnym wykonaniu hymnu narodowego głos kolejno zabierali zaproszeni goście i Pani Dyrektor Irena Hadziewicz, która wspólnie z Panią Wicedyrektor Barbarą Milewicz podsumowała osiągnięcia tegorocznych maturzystów. Nie sposób byłoby wymienić je wszystkie, wszak okazało się, że nasza młodzież odnosi sukcesy w bardzo wielu dziedzinach – począwszy od zwycięstw w powiatowych i szkolnych konkursach recytatorskich i ortograficznych, poprzez udział oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, skończywszy na bardzo wielu sukcesach sportowych. Do oddzielnej kategorii można również zaliczyć liczne osiągnięcia uczniów klasy mundurowej, którzy brali udział oraz zajmowali miejsca na podium w wielu konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jeśli zaś mowa o osiągnięciach edukacyjnych to tegoroczni absolwenci również mają się czym pochwalić – aż 27 osób uzyskało średnią ocen 4,75 i wyższą, zaś najwyższy wynik to średnia 5,61!


Kolejnym punktem programu było wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz listów gratulacyjnych dla rodziców wyróżniających się uczniów. Gdy tylko ucichły oklaski głos zabrała przedstawicielka uczniów, aby w imieniu wszystkich absolwentów podziękować Dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za 3 lub 4 wspólnie spędzone lata. Uściskom, kwiatom i łzom wzruszenia wydawało się nie być końca… Aby trochę „rozładować atmosferę” do akcji wkroczyli uczniowie klas pierwszych, aby – zgodnie ze szkolną tradycją, symbolicznie obdarować starszych kolegów drobnymi upominkami.
Na koniec uroczystości wszyscy zebrani mogli obejrzeć krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas IILad oraz IIIEad. W bardzo humorystyczny sposób ukazane zostały najważniejsze etapy „ewolucji” istoty szkolnej – od przedszkolaka do abiturienta. Mogliśmy również wysłuchać występów wokalnych utalentowanych uczennic klasy IILad.
I tak oto, po raz kolejny, pożegnaliśmy naszych absolwentów, mając nadzieję, że czekające ich egzaminy maturalne wszyscy zdadzą „śpiewająco” i z entuzjazmem wkroczą w dorosłe życie, mając oczywiście jak najlepsze wspomnienia ze szkoły średniej. 😉
Poniżej prezentujemy galerię zdjęć wykonanych przez Panią Agnieszkę Frankowską.